Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976

Număr de înregistrare Senat: L143/2019
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX1/2019
Adresa:plx1/2019/2019
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1222/20.12.2019
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.113/07.06.2019
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
25-03-2019 adoptat de Camera Deputaților (adoptat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
27-03-2019 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b116 (adresa nr.plx1/2019/25/03/2019)
01-04-2019 cu nr.L143 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
01-04-2019 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 23/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 23/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene (TERMEN: 16/04/2019)
10-04-2019 Comisia pentru afaceri europene transmite avizul cu nr. 108-FAVORABIL
17-04-2019 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 66-FAVORABIL
17-04-2019 Comisia pentru administraţie publică depune raportul cu nr. 76-FAVORABIL
06-05-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-05-2019 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 91 NU=0 AB=0)
14-05-2019 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
20-05-2019 trimis la promulgare
07-06-2019 promulgat prin Decret nr. 503/07/06/2019; devine Legea nr. 113/07/06/2019

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru afaceri europene
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…) - inainte de promulgare
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top