Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice

Număr de înregistrare Senat: L142/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX405/2018
Adresa:E13/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:5
Avizul Consiliului Legislativ:114/21.02.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu: înscris pe ordinea de zi
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
26-02-2018 cu nr.L142 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
26-02-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b53 (adresa nr.E13/26/02/2018)
26-02-2018 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 13/03/2018)
26-02-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 13/03/2018)
26-02-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 06/03/2018)
26-02-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 06/03/2018)
07-03-2018 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 68-FAVORABIL
07-03-2018 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 73-FAVORABIL
19-03-2018 prezentare în Biroul Permanent cu nr.L142- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări solicită decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 24.04.2018
02-05-2018 prezentare în Biroul Permanent cu nr.L142- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională solicită decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 09.05.2018
14-05-2018 În şedinţa din 14.05.2018 plenul Senatului aprobă prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile
25-06-2018 adoptat de Senat adoptat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
12-12-2018 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice"
18-12-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
19-12-2018 trimis la promulgare
09-01-2019 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
13-03-2019 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.145/ 13/03/2019)
23-04-2019 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L142- urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.145/13.03.2019)
06-05-2019 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 28/05/2019)
06-05-2019 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 28/05/2019)
06-05-2019 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate (TERMEN: 28/05/2019)
05-06-2019 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 54-NEGATIV
05-06-2019 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 169-NEGATIV
05-06-2019 Comisia pentru constituţionalitate depune raportul cu nr. 922-NEGATIV
11-06-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- raportul comisiei la decizia Curţii Constituţionale
Go to top