Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației Senatului la Forumul Legislatorilor IRENA și la Adunarea IRENA

În perioada 14-15 ianuarie 2023, a avut loc la Abu Dhabi cea de-a 13-a sesiune a Adunării Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Adunarea a fost precedată de cea de-a 8-a ediție a Forumului Legislatorilor IRENA (13 ianuarie), cu tema Asigurarea unei tranziții energetice mai sustenabile prin cooperare internațională – Strategii naționale privind hidrogenul verde.
 
Senatul României a fost reprezentat la aceste reuniuni de o delegație formată din Antal István-Loránt, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Daniel-Cătălin Zamfir, președintele Comisiei economice, industrii şi servicii și membru al Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, și Eugen Țapu Nazare, președintele Comisiei pentru antreprenoriat și turism, membru al Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale. Din partea Camerei Deputaților a participat Bende Sándor, președintele Comisiei pentru industrii și servicii. Delegația României la Adunarea IRENA a fost condusă de ministrul Energiei, Virgil Popescu.
Forumul Legislatorilor IRENA, care a reunit parlamentari din întreaga lume cu atribuții în domeniul energiei, a avut ca obiectiv mobilizarea sprijinului parlamentar în vederea accelerării tranziției energetice și a valorificării impactului pozitiv al acesteia în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile. Dezbaterile au pus accentul pe necesitatea adoptării de strategii naționale privind hidrogenul verde și pe sprijinul pe care îl poate oferi IRENA în acest sens.
În intervenția sa, directorul general al IRENA, Francesco La Camera, a reafirmat angajamentul Agenției de a sprijini statele membre în procesul de tranziție energetică, prin facilitarea cooperării internaționale, a parteneriatelor multilaterale și a schimburilor de experiență în domeniu. A sublinitat, totodată, că parlamentele au un rol major în asigurarea unui cadru legislativ eficient, în măsură să asigure o tranziție energetică justă și durabilă.
Programul Adunării IRENA (14-15 ianuarie) a inclus sesiuni la nivel înalt și paneluri tematice la care au fost abordate subiecte precum: tranziția energetică la nivel regional și global; strategii naționale privind hidrogenul verde; energia eoliană offshore; materii prime esențiale pentru tranziția energetică bazată pe surse regenerabile; decarbonizarea transportului maritim; finanțarea la nivel local a proiectelor de energie regenerabilă, soluții descentralizate pentru energie regenerabilă în comunități izolate etc.

 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA) este o organizație interguvernamentală, mandatată de cei 168 membri (167 de state și UE) să sprijine tranziția spre un viitor al energiei sustenabile. Agenția promovează adoptarea pe scară largă și utilizarea sustenabilă a tuturor formelor de energie regenerabilă, urmărind dezvoltarea durabilă, accesul la energie, securitatea energetică, dezvoltarea economiilor cu emisii scăzute de carbon.
Adunarea, principalul organ decizional în care sunt reprezentați toți membrii IRENA, se reunește anual pentru a dezbate și adopta programul de lucru, bugetul și o serie de rapoarte ale Agenției.
Forumul Legislatorilor, organizat în conexiune cu Adunarea IRENA, le oferă parlamentarilor ocazia de a dezbate diferite aspecte ale tranziției la energia regenerabilă și a interacționa cu experți în domeniu și cu reprezentanți ai guvernelor, ai unor organizații internaționale, ai sectorului privat și ai societății civile.Go to top