Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Dezbaterea cererii de reexaminare asupra Legii privind protecția avertizorilor în interes public

Membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări au analizat miercuri, 31 august a.c., cererea de reexaminare a Preşedintelui României asupra Legii privind protecţia avertizorilor în interes public, precum șiLegea privind protecţia avertizorilor în interes public care transpune Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 – ce reglementează cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, într-un context profesional, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a hotărât să admită cererea de reexaminare a Președintelui României și să adopte, cu majoritate de voturilor membrilor prezenţi, un raport de admitere, cu amendamente admise și amendamente respinse, asupra Legii privind protecția avertizorilor în interes public. Au fost preluate obiecțiile din cererea de reexaminare și s-au făcut corelările necesare.
În ceea ce privește raportările anonime, acestea se regăsesc în amendamentele admise de Comisia juridică cu mențiunea că acestea trebuie să includă calitatea persoanei care face raportarea. În plus, art. 21 referitor la exonerarea de răspundere este completat prin transpunerea corespunzătoare a alin. 3, 7 și 8 din Directivă.
În privința sancțiunilor, acestea se majorează, în sensul expus de Președinte în cererea de reexaminare, pentru a fi eficace, proporționale și disuasive. Așadar, în sensul transpunerii corespunzătoare a Directivei privind protecția avertizorilor, forma adoptată de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări corespunde exigențelor Comisiei Europene. Camera Deputaților este Cameră decizională.Go to top