Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

ROMANIAN WOMEN - GENDER EQUALITY AS NATIONAL COMMITMENT

 
Frances Fitzgerald

Dna. Frances Fitzgerald transmite un mesaj pentru participanții Conferinței.

Ionuț Stroe

Dl. Ionuț Stroe a fost moderatorul Conferinței.

Alina Ghorghiu

Dna. Alina Gorghiu Președinta a.i. a Senatului Romaniei la conferința ”Political representation of women in Romania” vorbind despre o lege foarte importantă sustinută de femeile parlamentar – folosirea brațarilor electronice pentru agresori.

Korinna Schumann

Un fragment din mesajul adresat de dna. Korinna Schumann, Presedinta Consiliului Federal al Austriei participanților la Conferința „Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național”.

Președintele României, Klaus Iohannis, a fost alaturi de noi în deschiderea conferinței internaționale "Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național"!
Fragment din mesajul Excelentei sale, adresat participantilor Conferintei.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost alături de noi în deschiderea Conferinței Internaționale "Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național", eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României!
Fragment din mesajul Excelentei sale, adresat participantilor Conferintei.

Presedintele Parlamentului Republicii Moldoiva, Igor Grosu, a fost alături de noi în deschiderea conferinței internaționale "Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național", eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României!
Fragment din mesajul Excelentei sale, adresat participantilor Conferintei.

Prim-ministrul României, Nicolae Ionel Ciucă, A fost alaturi de noi în deschiderea conferinței internaționale "Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național", eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României!
Fragment din mesajul Excelentei sale, adresat participantilor Conferintei.

 

CONFERINȚA FEMEILOR PARLAMENTAR

Conferința „Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național”, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, urmărește să construiască un for de dezbateri aplicate, convergent la nivel național și european, care să împuternicească femeile din Parlamentul României, deopotrivă de la putere și din opoziție, asigurând participarea deplină și eficientă, precum și egalitatea de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică. Totodată, această conferință se va preocupa și de identificarea unor mecanisme legislative care să conducă la eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.
Reprezentativitatea de gen este unul dintre principiile de bază pe care se clădește peisajul politic al oricărei societăți democratice, durabile și reziliente. La nivelul UE, egalitatea de șanse între bărbați și femei constituie un obiectiv ale cărui ținte au fost fixate încă din 1957, când egalitatea de remunerare pentru muncă egală a devenit parte a Tratatului de la Roma. De atunci și până în prezent, în mod constant, toate instituțiile europene esențiale (e.g. Parlamentul European, Comisia și Consiliul) continuă să își reafirme acest principiu democratic și să-l promoveze ca pe o condiție esențială a democrației reprezentative europene. Pe măsură ce tot mai multe femei se implică în viața publică, UE și statele membre discută despre angajamentul ferm de a promova egalitatea de gen, înregistrând progrese în direcția eliminării barierelor de remunerare și a discriminării la angajare între femei și bărbați.
În România, egalitatea de gen este o temă care se află pe agenda publică. S-au înregistrat progrese în acest sens, însă nu semnificative. Se remarcă o inegalitate accentuată în ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii, ocuparea pozițiilor de conducere, dar și reprezentarea politică. Prin urmare, este nevoie de luarea unor măsuri active care să combată stereotipurile de gen și discriminarea, astfel încât societatea românească, în ansamblul ei, să ofere oportunități egale pentru toți oamenii, indiferent de gen.
Primul segment al Conferinței își propune să sublinieze principalele măsuri și angajamente luate de statele membre ale UE în privința cotelor de gen, precum și angajamentele Comisiei Europene privind promovarea egalității dintre femei și bărbați în procesul decizional. La nivel european, există mai multe practici care permit și asigură cât mai multor femei dezvoltarea de competențe necesare pentru succesul unei cariere politice, într-un mod eficient, echilibrat, diversificat și reprezentativ. De asemenea, obiectivul acestei sesiuni este de a identifica reglementările instituționale și legislative care au contribuit la creșterea participării femeilor în procesul decizional, precum și practici mai transparente de recrutare și de dezvoltare a carierei femeilor în spațiul European.
Cel de-al doilea segment al Conferinței surprinde problematica egalității de gen din România cu accent pe progresele lente care au fost înregistrate în ultimul deceniu. Privind Indexul Egalității de Gen dezvoltat de către Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE), se poate observa că România a înregistrat anumite progrese în privința egalității de gen în mai multe domenii precum resursele financiare, cunoașterea și sănătatea, reducând din decalajul european. Cu toate acestea, încă predomină anumite provocări specifice cu care femeile se pot confruntă, mai ales din punct de vedere social, familial și economic. De aceea, această parte a conferinței va fi dedicată următoarelor teme: politicile publice privind egalitatea de gen, participarea femeilor pe piața muncii, ocuparea pozițiilor de conducere, violența împotriva femeilor și reprezentarea politică. Totodată, se va preocupa și de identificarea unor mecanisme legislative care vor conduce la eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.
Cel de-al treilea segment al acestei Conferințe va prezenta cadrul legislativ actual al egalității de gen și rolul partidelor politice în determinarea nivelului și a calității șanselor femeilor de a lua parte la procesul decizional. Orice partid politic, de la putere sau din opoziție, trebuie să aibă obligația morală și legală de a oferi șanse femeilor de a participa la viața publică și de a ocupa posturi de conducere. De fapt și de drept, partidele reprezintă instituțiile cheie cu rol determinant în procesele de selecție și de recrutare a femeilor în funcțiile publice. De aceea, acest panel se va concentra pe modurile concrete în care legislația actuală privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de gen în sectorul public și privat poate fi îmbunătățită. Un prim pas îl reprezintă adoptarea, de către Senat, a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (L240/2022), în calitate de primă Cameră sesizată.
Nr Denumire Stadiu Principalele modificări
1 L240/2022 PL-x nr. 308/2022
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
În așteptarea raportului CDEP Prezentul proiect asigură o reprezentare în Parlamentul României a unei cote minime de 33% pentru un gen prin instituirea obligativității pentru formațiunile politice de a întocmi liste de candidați la Senat și Camera Deputaților prin alternarea femeilor și bărbaților după următorul algoritm: dacă primul pe listă este un bărbat, următoarele două locuri vor fi ocupate de femei și viceversa. Ordinea urmând a fi păstrată până la definitivarea listei.
2 L322/2022 - PLX473/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Aprobată de Senat. Circuit legislativ CDEP O parte din subvenţiile alocate anual de la buget partidelor politice să fie acordate proporţional cu numărul femeilor alese la alegerile generale şi locale, un algoritm similar urmând a fi aplicat şi în cazul tinerilor.
3 B646/2022 (proiectul senatoarei Firea)
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
  în componența CA femeile vor fi reprezentate într-un procent de minimum 30%
listele pentru alegerile locale trebui întocmite astfel încât să fie respectată cota minima de reprezentare de 30% atât pentru femei, cât și pentru bărbați din totalul candidaturilor propuse
4 Vârsta consimțământului sexual, ridicată la 15 ani  - L423/2022 PLX457/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Aprobată de Senat. Circuit legislativ CDEP Ridicarea de la 14 ani la 15 ani a vârstei consimţământului sexual și de a incrimina distinct infracţiunea de viol săvârşită asupra unui minor, precum şi infractiunea constând în determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, cu forme agravante și pedepse proporţionale.
5 L488/2022 PLX563/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002
 
Circuit legislativ CDEP Instituirea Programului „Săptămâna conştientizării depresiei postpartum” ca săptămâna de conştientizare a depresiei post-partum, perioadă ce va fi marcată în fiecare an cu o săptămână înainte de data de 1 octombrie - Ziua Europeană de combatere a depresiei (European Depression Day).
6 Legea brățărilor electronice - LEGE nr. 146 din 17 mai 2021, privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale        
București
27 octombrie 2022

Conferința internațională „Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național” (RO-GENC), marți, 1 noiembrie, la Senat
 
Senatul, la inițiativa președintelui interimar Alina-Ștefania Gorghiu, va organiza marți, 1 noiembrie a.c., Conferința internațională „Femeile parlamentar din România și promovarea egalității de gen ca angajament național”, desfășurată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Klaus Iohannis.
Evenimentul urmărește să constituie un for de dezbateri aplicate, convergent la nivel național și european, care să capaciteze potențialul femeilor din Parlamentul României, deopotrivă de la putere și din opoziție, în vederea asigurării egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la nivel de leadership în sfera politică, economică și publică. Totodată, conferința vizează identificarea unor mecanisme legislative care să conducă la eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.
Structurată pe patru sesiuni de prezentări și dezbateri, conferința va aborda următoarele teme de interes: situația egalității de gen în România, programe și politici publice europene în domeniu, accesul femeilor în poziții de conducere, discriminarea, violența domestică, sexismul sistemic și eficiența cotelor de gen în promovarea unei reprezentări echitabile a femeilor în politică. De asemenea, discuțiile se vor concentra asupra modalităților concrete prin care poate fi îmbunătățită legislația actuală privind promovarea egalității de șanse și eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex în sectorul public și privat.
Cu prilejul conferinței va fi lansată Platforma femeilor parlamentar din România, legislatura 2020 – 2024, care are scopul de a oferi femeilor alese în Parlament o voce unitară, în vederea multiplicării demersurilor singulare, adoptării unei abordări curajoase a problematicii de gen și identificării celor mai bune soluții pentru problemele femeilor din România, dincolo de orice afiliere politică. Această Platformă constituită la nivelul legislativului român este cu atât mai necesară cu cât, în țara noastră, reprezentarea politică a femeilor este departe de a fi satisfăcătoare: doar 17% în Parlament și 9% în Guvern, în timp ce în UE media femeilor în parlamentele naţionale este de 39,5%.La nivelul Parlamentului European există un proiect de reformă a Actului electoral al Uniunii Europene care prevede introducerea de cote pentru a asigura egalitatea de gen. 
Senatul României susține Planul de Acțiune privind Egalitatea de Gen și s-a angajat să facă pași importanți în asigurarea echilibrului de gen la nivelul leadership-ului politic. În acest sens, conferința are ca obiectiv promovarea inițiativei legislative privind introducerea unei cote minime de 33% pentru reprezentarea femeilor și bărbaților în Parlament, recent adoptată de Senat, a celei care prevede introducerea unei cote de 30% la alegerile locale și în consiliile de administrație, precum și a inițiativei privind finanțarea partidelor politice în funcție de numărul de femei și tineri pe listele electorale.
La eveniment vor participa personalități politice marcante din România și Uniunea Europeană, ambasadori și șefi de misiuni acreditați la București, precum și experți naționali și internaționali.


Go to top