Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Avizarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională ale Senatului și Camerei Deputaților au dezbătut miercuri, 8 iunie a.c. Rapoartele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anii 2019 și 2020.
În urma analizei activităţii Consiliului, membrii celor două Comisii au reţinut, în sinteză, următoarele aspecte şi concluzii:
-          Consiliul Suprem de Apărare a Țării, în exercitarea prerogativelor conferite de Constituție și legea proprie de organizare și funcționare, a acționat ca instituție integratoare a politicilor de securitate, organizând și coordonând unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională,  precum și participarea României la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, urmărind consolidarea capacităților militare și civile naționale la cele mai înalte standarde;
-          Potrivit prevederilor constituţionale şi în conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege, activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a vizat, în principal, coordonarea activităţii instituţiilor sistemului securităţii naţionale pentru consolidarea statutului României în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, Uniunii Europene şi al celorlalte organizaţii internaţionale, apărarea naţională şi apărarea colectivă, stadiul îndeplinirii măsurilor din planul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioadele 2015-2019, respectiv 2020-2024, avizarea proiectelor de acte normative în domeniul securității naționale, protecția informațiilor clasificate, securitatea cibernetică, prevenirea și combaterea terorismului;
-          Totodată, Consiliul a acționat având permanent în centrul atenției cetățeanul și valorile sale fundamentale, comunitățile și buna funcționare a instituțiilor statului, într-un mediu de libertate, ordine și siguranță.
În urma dezbaterilor, Comisiile, cu unanimitate de voturi, au avizat favorabil cele două rapoarte de activitate ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi au hotărât să le supună spre examinare plenului Parlamentului, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2) lit. g) din Constituţia României, republicată.
 
 
PREȘEDINTE
 
Senator Nicoleta PAULIUC


Go to top