Tipareste Micsoreaza litera Mareste litera
 

Comisia pentru Afaceri Europene, Comunicat de presă - Protocolului de cooperare


Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului României a organizat marți, 10 mai a.c., la Sala Dimitrie Cantemir (Salonul Alb), a treia masă rotundă pe tema Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor - COM(2015) 615 final.
Scopul întrevederii a constat în semnarea Protocolului de cooperare pentru pregătirea negocierilor şi a transpunerii ulterioare a Directivei de către Comisia pentru Afaceri Europene, Ministere relevante, autorități administrative în domeniu, Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum și ONG-uri reprezentative pentru persoanele cu dizabilități.
Președintele Comisiei, doamna senator Anca Boagiu, a subliniat importanța directivei care va avea un impact semnificativ asupra serviciilor şi a produselor, precum și a cerinţelor de accesibilitate la acestea. Directiva, care urmează să fie implementată în cel puţin 6 ani, îmbunătăţeşte funcţionarea Pieţei Interne servind atât nevoilor consumatorilor cât şi industriei, deoarece creează premisele implementării unui cadru comun la nivelul UE pentru accesibilitatea la anumite produse şi servicii cheie. “Deciziile de la Bruxelles trebuie să fie documentate și bazate pe opiniile cetățenilor români, cetățeni europeni cu drepturi egale cu ale tuturor cetățenilor din toate statele UE”, a declarat doamna senator Anca Boagiu.
Faptul că sunt foarte multe instituţii implicate a determinat crearea acestui protocol de colaborare interinstituțional astfel încât să fie pregătită societatea, mediul de afaceri, mai exact toți beneficiarii acestei uniformizări a accesului la servicii și produse. În plus, acest protocol are ca scop pregătirea instituțiilor românești, prin crearea de  mecanisme instituționale care să funcționeze eficient în pregătirea momentului în care România va prelua Președinția Consiliului UE în 2019.
Doamna senator Anca Boagiu, președintele Comisiei, a evidențiat deja primele rezultate obținute în urma dezbaterilor anterioare pe această temă, mai multe instituții guvernamentale implicându-se la solicitarea Comisiei de Afaceri Europene a Senatului în rezolvarea problemelor semnalate de asociațiile persoanelor cu dizabilități.
În urma sesizărilor către CNA au fost sancționate cu amenzi peste o sută de posturi TV pentru nerespectarea legii în ceea ce privește dreptul la informare în limbaj mimico-gestual. În urma adresei înaintate TVR, s-a obținut creșterea numărului de emisiuni și diversificarea lor pe latura culturală, cu limbaj mimico-gestual. Ca urmare a colaborării cu Primăria Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială s-a angajat în găsirea unor soluții pentru finalizarea Centrului Social și de Reabilitare pentru nevăzătorii din România. De asemenea, Ministerul Muncii, Primăria Municipiului București și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice s-au angajat în continuarea accesibilizării clădirilor publice pentru persoanele nevăzătoare. 
În cadrul discuțiilor, reprezentanții societății civile au subliniat faptul că este pentru prima oară după 1989 când în Parlament decidenții politici și societatea civilă se reunesc în fața unui obiectiv comun - în cazul de față, accesibilitatea cetăţenilor europeni, cu sau fără dizabilități, la anumite produse şi servicii cheie.
În acordul tuturor participanților la eveniment, s-a stabilit ca la următoarea întâlnire vor fi prezentate rezultate concrete ale colaborării interinstituționale. Camera de Comerț și Industrie a României și-a asumat crearea unei platforme on-line de schimb de informații între sesiunile de comunicare directă ce vor avea loc odată la 3 luni, în prima zi de miercuri a lunii respective.
La final, doamna președinte Anca Boagiu a apreciat prezența și amendamentele domnului Dragoș Nicolae Pîslaru Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum și implicarea Camerei de Comerț și Industrie a României în ceea ce privește informarea mediului de afaceri asupra implicațiilor directivei europene.
 
INFOÎn urma examinării parlamentare, Comisia pentru afaceri europene a organizat două mese rotunde (3 februarie şi 16 februarie a.c.) în parteneriat cu instituţii relevante având ca obiectiv analiza efectelor Propunerii de Directivă mai sus menţionate. În urma reuniunilor de lucru s-a decis constituirea unei subcomisii parlamentare, în cadrul Comisiei pentru afaceri europene și crearea unui mecanism de colaborare între Senat, Guvern, societate civilă și reprezentanţi ai mediului de afaceri, conform Legii nr.373 din 18 decembrie 2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene. 
În ceea ce privește COM(2015) 615 final, pe baza raportului Comisiei, Senatul României a adoptat o Opinie care a fost trimisă instituțiilor europene. Opinia atrage atenția Comisiei Europene asupra inerenţei apariţiei de costuri suplimentare și recomandă  introducerea cerinţelor de accesibilitate astfel încât să nu fie afectată substanţial activitatea operatoriilor economici ai statelor membre; facilitarea accesului liber la informaţii, preponderent la know-how-ul statelor europene cu experienţă în aplicarea prevederilor actualei directive; prioritizarea clară a domeniilor de aplicare a directivei, în funcţie de beneficiile economice şi sociale; efectuarea analizelor economice de impact înaintea aplicării deciziei de implementare pentru o cât mai corectă evaluare.Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top