Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Comunicate de presă

Participarea delegației Senatului la cea de-a 146-A Adunare a UIP și Reuniunile asociate

Cea de-a 146-a Adunare a Uniunii Interparlamentare (Manama, 11-15 martie 2023), a reunit delegații parlamentare din 140 de țări, reprezentanți ai adunărilor parlamentare cu statut de observator la UIP, ai ONU și ai altor organizații internaționale. 
Din delegația română, condusă de senatoarea Silvia-Monica Dinică, vicepreședintă a Grupului Român al UIP (GRUI),  au făcut parte senatorii Daniel-Cătălin Zamfir, Ion Marcel Vela și Sorin-Cristian Mateescu, și deputații Ioan Cupșa și Zakarias Zoltan, membri ai Comitetului Director al GRUI. 
În plenul Adunării au avut loc dezbaterile cu tema Promovarea coexistenței pașnice și a societăților incluzive: combaterea intoleranței. Vicepreședinta GRUI a evidențiat, în discursul său, implicarea României și exemplele pe care le oferă țara noastră în ceea ce privește lupta împotriva discriminării, sub toate formele sale, prevederile constituționale legate de reprezentarea parlamentară a minorităților naționale, obiectivele Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului bazat pe ură, dar și contribuția comisiilor parlamentare de specialitate la Evaluările Periodice Universale desfașurate sub egida Consiliului Drepturilor Omului al ONU, organism în care România deține, pentru a treia oară, calitatea de membru. 
Senatoarea Dinică a atras atenția asupra încălcărilor masive ale drepturilor omului, provocate de agresiunea rusă asupra Ucrainei, afirmând că acest război nu este doar un atac împotriva Ucrainei și a cetățenilor ei, ci și un atac împotriva principiilor fundamentale ale dreptului internațional și a valorilor democratice care definesc însăși existența UIP. "Ar trebui să folosim această ocazie, faptul că ne aflăm împreună aici, parlamentari din toate colțurile lumii, pentru a face un nou apel la solidaritate și cooperare în apărarea ordinii internaționale bazată pe reguli, a libertății, democrației și drepturilor omului”, a subliniat șefa delegației române.  
Senatorul Ion Marcel Vela a avut o intervenție pe tema combaterii criminalității informatice în Comisia UIP pentru pace și securitate internațională, ocazie cu care a pledat pentru o mai bună valorificare a instrumentelor internaționale în vigoare, cu precădere a Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Convenția de la Budapesta), la care au devenit parte, până în prezent, peste 60 de state din toate regiunile lumii. Senatorul a precizat că Oficiul privind combaterea criminalității informatice al Consiliului Europei, cu sediul la București, a derulat deja mai mult de 1400 de activități de asistență în baza Convenției, de care au beneficiat peste 140 de state. 
Date fiind actualitatea și sensibilitatea subiectului, rezoluția adoptată de Adunarea UIP a fost rezultatul unui proces de consultări lung și laborios, în care au fost analizate un număr record de 320 de amendamente prezentate de țările membre, multe dintre ele exprimând puncte de vedere opuse. 
În baza amendamentelor propuse de GRUI, rezoluția:
- evidențiază natura globală și relevanța Convenției de la Budapesta și solicită demersuri parlamentare pentru creșterea numărului de adeziuni la acest instrument;
- subliniază că procesele legislative în materie trebuie sa aibă ca reper fundamental protecția drepturilor omului și să se bazeze pe consultări cu toți actorii implicați, inclusiv sectorul privat, mediul academic și comunitatea tehnică;
- atrage atenția asupra contribuției în creștere a tehnologiilor informației și comunicațiilor la facilitarea traficului de persoane;
- recomandă măsuri sporite pentru protecția copiilor în spațiul cibernetic; solicită intensificarea cooperării și asistenței internaționale în domeniul securității informatice. 
La lucrările Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, care s-a concentrat pe măsurile necesare pentru obținerea unor valori negative de carbon în păduri, au participat senatorii Silvia-Monica Dinică și Daniel-Cătălin Zamfir. În cadrul dezbaterilor, senatoarea Dinică s-a referit la Strategia națională pentru păduri 2030, având ca obiective dezvoltarea și regenerarea pădurilor și exploatarea durabilă a resurselor forestiere, și a subliniat că sectorul forestier va avea o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor ambițioase ale Uniunii Europene, în domeniul schimbărilor climatice. A precizat, de asemenea, că România a adoptat recent prima Strategie națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030, menită, printre altele, să încurajeze implicarea tinerilor în acțiuni de conservare a fondului forestier. 
La propunerea GRUI, rezoluția UIP privind obținerea unor valori negative de carbon în păduri:
- recomandă măsuri urgente pentru prevenirea despăduririlor și creșterea rezilienței și adaptabilității ecosistemelor forestiere;
- solicită ca extinderea suprafețelor împădurite să se realizeze cu luarea în considerare a impactului schimbărilor climatice;
- subliniază că principiul responsabilităților comune, dar diferențiate, în baza capacităților fiecărui stat, definit de Convenția ONU privind schimbările climatice, a fost reconfirmat în Acordul de la Paris;
- afirmă că solidaritatea și echitatea intergenerațională trebuie să stea la baza politicilor de gestionare durabilă a pădurilor. 
Senatorul Sorin-Cristian Mateescu a participat la lucrările Comisiei UIP pentru democrație și drepturile omului în care s-a discutat despre rolul parlamentelor în combaterea traficului de copii din orfelinate, în pregătirea unei viitoare rezoluții, și despre combaterea dezinformării și conținutului bazat pe ură în spațiul cibernetic.
***
La reuniunea Asociației Secretarilor Generali de Parlamente, desfășurată în paralel cu Adunarea UIP, a participat secretarul general al Senatului, Mario-Ovidiu Oprea, membru al Asociației. Programul a inclus dezbateri referitoare la participarea cetățenilor la activitatea parlamentului, rolul parlamentelor în combaterea schimbărilor climatice, transformarea digitală a parlamentelor.Go to top