Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 25 mai 2022

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI 09:30 10:30
DECLARAȚII POLITICE 10:30 11:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI  12:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi


I.   ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI (orele 9,30 – 10,30)

II.   DECLARAȚII POLITICE (orele 10,30 – 11,30) 

III.    INIȚIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L242/19.04.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

2 L243/19.04.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

3 L241/19.04.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

4 L244/19.04.2022 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie.
(termen de adoptare tacită: 02.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru tineret și sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

5 L253/26.04.2022 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval.
(termen de adoptare tacită: 09.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru tineret și sport
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

6 L252/26.04.2022 Propunerea legislativă pentru transparența utilizării și eficienței sumelor în cadrul Programului pentru promovarea exporturilor prin completarea Ordonanței de urgență nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat.
(termen de adoptare tacită: 09.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru antreprenoriat și turism
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

7 L274/02.05.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 15.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

8 L264/02.05.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (8) al art. 151 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.
(termen de adoptare tacită: 15.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

9 L265/02.05.2022 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea ocupării pe piața muncii din România.
(termen de adoptare tacită: 15.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

10 L266/02.05.2022 Propunerea legislativă pentru aplicarea unor măsuri de sprijin pentru angajatori și salariați în situații de criză, altele decât cele din perioada stării de urgență/asediu/alertă.
(termen de adoptare tacită: 15.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică 

11 L270/02.05.2022 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 12 litera B din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.
(termen de adoptare tacită: 15.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

12 L255/02.05.2022 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.
(termen de adoptare tacită: 15.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

13 L279/02.05.2022 Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina.
(termen de adoptare tacită: 15.06.2022)                                                
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică                          
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

14 L162/28.03.2022 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

15 L429/11.10.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

16 L90/06.04.2021 Legea pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil. - reexaminare/23.03.2022 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 18/26.01.2022)                                                                                                                                                                             
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

17 L157/28.03.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică

18 L35/07.02.2022 Propunerea legislativă pentru completarea O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

19 L259/02.05.2022 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învățământ              
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

20 L160/28.03.2022 Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învățământ                          
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

21 L398/27.09.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art. 94 la Legea educației naționale nr. 1 din    5 ianuarie 2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

22 L399/27.09.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ
                         Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

23 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 - COM (2022) 71 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 71.pdf
24 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - COM (2022) 105 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 105.pdf
25 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/954 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 - COM (2022) 55 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier COM 55.pdf
26 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 - COM (2022) 50 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 50.pdf
27 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Primirea persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina: pregătirea Europei pentru a răspunde nevoilor acestora  - COM (2022) 131 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 131.pdf
28 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr.1 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Solidaritatea europeană cu refugiații și cu persoanele care fug de războiul din Ucraina – COM (2022) 107 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 107.pdf
29 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale - COM (2022) 135 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 135.pdf
30 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 în ceea ce privește disciplina în materie de decontare, furnizarea transfrontalieră de servicii, cooperarea în materie de supraveghere, furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar și cerințele pentru depozitarii centrali de titluri de valoare din țările terțe - COM (2022) 120 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 120.pdf
31 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2005/29/CE și 2011/83/UE în ceea ce privește consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi printr-o mai bună protecție împotriva practicilor neloiale și o mai bună informare - COM (2022) 143 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 143 .pdf
Go to top