Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 octombrie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 15:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- vot final (ora 16,00)


I.   Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L389/14.09.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011.  – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Adoptat
2 L410/11.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege privind căutarea persoanelor dispărute. 
(vot asupra solicitării)
 

3 b470/07.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege pentru aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul comun al Centrului de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (Crisis Management and Disaster Response Center of Excellence), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte. 
(vot asupra solicitării)
 

4 b468/06.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman, la 4 aprilie 2021. - adoptat de Camera Deputaţilor
(vot asupra solicitării)
 

5 b388/02.09.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă privind exploataţiile de creştere a suinelor şi de combatere a pestei porcine în România.
(vot asupra solicitării)
 

6 b391/02.09.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF). 
(vot asupra solicitării)

7 L439/11.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici. 
(vot asupra solicitării)
 

8 L440/11.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici și mijlocii, a căror activitate este afectată de creșterile de prețuri și tarife la energie, gaze și combustibili. 
(vot asupra solicitării)
 

9 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre  referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind instituirea și funcționarea unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.1053/2013 – COM (2021) 278 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
(vot final)
 

Fişier COM 278.PDF
10 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre  referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2020/2222 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește infrastructura transfrontalieră care leagă Uniunea de Regatul Unit prin legătura fixă pe sub Canalul Mânecii. – COM (2021) 402 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
(vot final)
 

Fişier COM 402.PDF
11 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre  referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) – COM (2021) 399 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
(vot final)
 

Fişier COM 399.PDF
12 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea dispozițiilor tranzitorii pentru societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la unități ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități – COM (2021) 397 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
(vot final)
 

Fişier COM 397.PDF
13 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naționale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
- Proiect de hotărâre referitoare la Programul de convergență pentru 2021-2024:
 • Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Coordonarea politicilor economice în 2021: depășirea crizei provocate de pandemia de COVID-19, sprijinirea redresării și modernizarea economiei noastre - COM (2021) 500 final
 • Recomandarea de Recomandare a Consiliului în vederea încetării situației de deficit public excesiv din România - COM (2021) 530 final
 • Recomandarea de Recomandare a Consiliului  prin care se emite un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2021 – COM (2021) 523 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
(vot final)
 

Fişier COM 500, 530, 523.PDF
14 L396/27.09.2021 Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 10.11.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
15 L261/28.06.2021 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 22.10.2021)                                                                           
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

 

Respins
16 Proiect de hotărâre privind vacantarea funcției de vicepreședinte al Agenției Naționale de Integritate.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

Fişier ANI.PDF
17 b482/14.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private.


18 L440/11.10.2021 Propunerea legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici și mijlocii, a căror activitate este afectată de creșterile de prețuri și tarife la energie, gaze și combustibili. 
(termen de adoptare tacită: 24.11.2021)                                                                                                                                             
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Comisia economică, industrii şi servicii
                          Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
    Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

 

Respins
19 L439/11.10.2021 Propunerea legislativă pentru plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici. 
(termen de adoptare tacită: 24.11.2021)                                                                                                                                             
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Comisia economică, industrii şi servicii
                          Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
    Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

 

Respins
20 L423/11.10.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării".
(termen de adoptare tacită: 03.11.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
21 L397/27.09.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 23.10.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
22 L406/04.10.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
(termen de adoptare tacită: 02.11.2021)                                                                         
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
23 L391/20.09.2021 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.11.2021)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
24 L392/20.09.2021 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.11.2021)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
25 L400/27.09.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
26 b239/13.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare. adoptată tacit de Camera Deputaților


27 b488/14.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă completarea Legii educației naționale nr.1/2011.  - adoptată de Camera Deputaților


28 b396/08.09.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. 


29 b479/14.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, cu modificările și completările ulterioare.


30 b447/05.10.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 


31 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 910/2014 în ceea ce priveşte instituirea unui cadru pentru identitatea digitală europeană  - COM (2021) 281 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

Fişier COM 281.pdf
32 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind obligațiunile verzi europene  - COM (2021) 391 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

Fişier COM 391.pdf
33 L410/11.10.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege privind căutarea persoanelor dispărute.  


II.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 - Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 15 și 16 octombrie 2021, a unor iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. (L315/01.09.2021)
 • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor. (L318/01.09.2021)
 • Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice. (L319/01.09.2021)
 • Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni. (L325/01.09.2021)        
 • Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii.  (L338/01.09.2021)
 • Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.  (L339/01.09.2021)
 • Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului”.  (L340/01.09.2021)              
 • Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților.  (L341/01.09.2021)   
 • Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997.  (L345/01.09.2021)    
 • Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare națională pentru recunoașterea meritelor fruntașilor români de la Blaj din 1848.  (L350/01.09.2021)
 • Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare.  (L351/01.09.2021)          
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal.  (L354/01.09.2021)
 • Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.  (L355/01.09.2021)          
 • Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991.  (L356/01.09.2021)                            
 • Propunerea legislativă privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România. (L358/01.09.2021
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000. (L362/01.09.2021)
 • Propunerea legislativă privind completarea Codului de Procedură Civilă. (L365/01.09.2021)                                                                           
 • Propunerea legislativă pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu”. (L367/01.09.2021
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal. (L369/01.09.2021)      
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.  (L372/01.09.2021)                  
 • Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița.  (L376/01.09.2021)                       
 • Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România".  (L379/01.09.2021
 • Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român.   (L242/22.06.2021) 
                                                                                                                                                                                                                                                            

Go to top