Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 04 mai 2021


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online) 16:00
Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
 Vot final (ora 17,00)


I.  Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L89/06.04.2021 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.
(termen de adoptare tacită: 04.05.2021)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
    Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 
Adoptat
2 L68/22.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. 
(termen de adoptare tacită: 05.05.2021)                                                         
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 
Adoptat
3 Propunerea legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 12.05.2021)                                                         

Comisie fond: Comisia pentru mediu
   Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 
Respins
4 L79/29.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal.
(termen de adoptare tacită: 12.05.2021)                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 
Respins
5 L91/06.04.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 
Adoptat
6 L206/09.04.2020 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  – reexaminare/15.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 240/03.06.2020)                               
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport suplimentar de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(vot final)
(S-a adoptat  legea privind respingerea ordonanței)
Respins
7 L270/02.05.2018 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. - reexaminare/02.04.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 646/16.10.2018)  - respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 
Respins
8 Fişier Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei de anchetă referitoare la organizarea acțiunii de evacuare și transfer al pacienților internați la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular “Foișor”.
(vot final)
 
9 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului   de modificare a Directivei (UE) 2017/2397 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru recunoașterea certificatelor țărilor terțe - COM (2021) 71 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 
10 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conturile economice regionale pentru agricultură - COM (2021) 54 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 
11 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prelungirea duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii plante cu bulbi, plante lemnoase  cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale - COM (2021) 36 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 
12 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie de cercetare și inovare - COM (2020) 796 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 
13 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la factorii de producție și producția agricolă, de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1165/2008, (CE) nr.543/2009, (CE) nr. 1185/2009 și a Directivei 96/16/CE a Consiliului - COM (2021) 37 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 (vot final)
 
14 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentul European şi al Consiliului de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor pe perioade de referință ulterioare celor menționate în Regulamentul (UE) 2020/698 - COM (2021) 25 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 
15 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Pachetul Finanțe Digitale:
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O uniune a piețelor de capital pentru cetățeni și întreprinderi – un nou plan de acțiune - COM (2020) 590 final;
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind finanțele digitale - COM (2020) 591 final;
- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la o strategie a UE privind plățile de retail - COM (2020) 592 final;
- Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei UE 2019/1937 - COM (2020) 593 final;
- Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite - COM (2020) 594 final;
- Propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009, (UE) nr.648/2012, (UE) nr.600/2014 și (UE) nr.909/2014 - COM (2020) 595 final;
- Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/ UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 - COM (2020) 596 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 
16 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Reînnoirea parteneriatului cu vecinătatea sudică - o nouă agendă pentru Mediterana - JOIN (2021) 2 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
(vot final)
 
17 L131/28.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.
Adoptat
18 L131/28.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.
(termen de adoptare tacită: 11.06.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport  de admitere cu amendamente admise 
Caracterul legii: organică

 
Adoptat
19 L65/22.03.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.    
20 L51/08.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977. 
(termen de adoptare tacită: 06.05.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
21 L82/29.03.2021 Propunerea legislativă privind declararea municipiului Calafat "Oraș al Independenței".
(termen de adoptare tacită: 12.05.2021) 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
22 L81/29.03.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 12.05.2021)                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară

 
Respins
23 L99/12.04.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.
(termen de adoptare tacită: 26.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 
Adoptat
24 L618/16.11.2015 Legea pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.  reexaminare/02.04.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 581/20.07.2016) - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică

 

 
Respins
25 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și  Consiliu privind definirea poziției Comisiei ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 22 octombrie 2020 referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor și raportarea cu privire la situația actuală - COM (2020) 851 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
26 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Pactul climatic european - COM (2020) 788 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
27 L102/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 
28 L112/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială.  
29 L106/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba.  
30 L110/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind anularea unor obligații accesorii. 
31 L109/19.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie. 
32 L113/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
33 L114/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
34 L121/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță. 
35 L122/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
36 L124/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
37 L128/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
38 L129/26.04.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
39 L64/22.03.2021 Propunerea legislativă pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate.
(termen de adoptare tacită: 05.05.2021)                                                         
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară 
40 L95/12.04.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 07.05.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 

II. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 - Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 27 și 28 aprilie, respectiv 1 mai 2021, a unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal. (L83/06.04.2021)        
 2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008.  (L84/06.04.2021) 
 3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. (L86/06.04.2021)                  
 4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. (L87/06.04.2021)                             
 5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. (L88/06.04.2021)                       
Go to top