Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 12 mai 2020

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 15:00
 Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


I.     INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L213/14.04.2020 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby.
(termen de adoptare tacită: 28.05.2020)  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)
 

Aprobat
2 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă privind protecția civilă. (b90/02.03.2020)


Aprobat
3 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. (L195/06.04.2020)


Aprobat
4 L279/11.05.2020 Proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
(termen de adoptare tacită: 24.06.2020)  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
5 L208/14.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
 (termen de adoptare tacită: 12.05.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
                            Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
6 L278/04.05.2020 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(termen de adoptare tacită: 17.06.2020)   
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
7 L209/14.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei.
(termen de adoptare tacită: 12.05.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L223/22.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2.
(termen de adoptare tacită: 13.05.2020)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L174/30.03.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale. 
(termen de adoptare tacită: 13.05.2020)    
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
10 L173/30.03.2020 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5.
(termen de adoptare tacită: 13.05.2020)    
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
11 L171/30.03.2020 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.16/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
(termen de adoptare tacită: 13.05.2020)    
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                           Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
12 L172/30.03.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă. 
(termen de adoptare tacită: 13.05.2020)    
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                          Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
13 L175/30.03.2020 Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim.
(termen de adoptare tacită: 13.05.2020)    
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
14 L176/30.03.2020 Propunerea legislativă pentru promovarea identității culturale a regiunilor istorice din România.
(termen de adoptare tacită: 13.05.2020)    
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
15 L225/22.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială.
(termen de adoptare tacită: 15.05.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
16 L224/22.04.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.
(termen de adoptare tacită: 15.05.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
    Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
17 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
    Comisia pentru afaceri europene
    Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
18 L229/22.04.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
19 L193/06.04.2020 Propunerea legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2020) 
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
    Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
20 L196/06.04.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2020) 
Comisie fond: Comisia pentru mediu
    Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
21 L194/06.04.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 20.05.2020) 
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
    Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
22 L221/14.04.2020 Propunerea legislativă - Legea laptelui și a produselor lactate. 
(termen de adoptare tacită: 28.05.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
23 L275/04.05.2020 Propunerea legislativă privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile.
 (termen de adoptare tacită: 17.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală            
    Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
24 L227/22.04.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000.
(termen de adoptare tacită: 05.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
25 L611/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări             
                            Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
26 L603/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
27 L256/27.04.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 10.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
28 L257/27.04.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic.
 (termen de adoptare tacită: 10.06.2020)   
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
    Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
29 L214/14.04.2020 Propunerea legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.
 (termen de adoptare tacită:28.05.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                           Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
30 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 25 și 29 aprilie, respectiv 7 mai 2020, a unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății. (L167/27.03.2020)
  2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.  (L187/06.04.2020)
  3. Propunerea legislativă pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria). (L158/24.03.2020)
  4. Propunerea legislativă privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii. (L148/24.03.2020)     


Go to top