Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 octombrie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada 14 – 19 octombrie 2019.     

II.   Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L521/23.09.2019 Propunerea legislativă pentru înființarea Autorității Vamale Române.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L522/23.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
(sub rezerva depunerii raportului)
 
3 L459/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere 
Caracterul legii: ordinară
 
4 L481/04.09.2019 Propunerea legislativă privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi
 
5 L482/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
18.10.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi
 
Adoptat
6 L407/04.09.2019 Propunerea legislativă privind regimul juridic al ansamblurilor şi siturilor istorice şi arheologice care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, şi unele măsuri privind protejarea Cetăţilor dacice din munţii Orăştie.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                           Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
7 L435/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
8 L497/16.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României.
(termen de adoptare tacită: 12.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
9 L457/04.09.2019 Propunerea legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
10 L375/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.761 din Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                           Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L403/04.09.2019 Propunerea legislativă privind sancţionarea dublului standard de calitate a produselor şi serviciilor pentru consumatori.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                           Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L511/16.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/I997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii                
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
13 L392/04.09.2019 Propunerea legislativă privind regimul articolelor pirotehnice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                           Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                           Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
14 L446/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
15 L455/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
16 L465/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
17 L454/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică


 
18 L398/04.09.2019 Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de psihoterapeut în România.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
19 L469/04.09.2019 Propunerea legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
20 L442/04.09.2019 Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
21 L441/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr.3 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
22 L440/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
23 L415/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
24 L381/04.09.2019 Propunerea legislativă privind cerinţele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari şi  construcţiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
25 L365/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L429/04.09.2019 Propunerea legislativă privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L382/04.09.2019 Propunerea legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi unele măsuri de depunere a declaraţiilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L427/04.09.2019 Propunerea legislativă privind programul naţional "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi”.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
29 L447/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L479/04.09.2019 Propunerea legislativă privind activitatea artiştilor interpreţi-cascadori profesionişti şi liber-profesionişti din România.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
31 L470/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
32 L395/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
33 L396/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006  privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
34 L458/04.09.2019 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român".  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
35 L394/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere 
Caracterul legii: ordinară
 
36 L412/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
37 L439/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
38 L410/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
39 L443/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru cultură şi media
 Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
40 L358/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
41 L362/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
(termen de adoptare tacită:18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
42 L367/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
43 L376/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
44 L360/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
45 L356/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                          
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
46 L401/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
47 L374/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
48 L317/29.05.2018 Legea privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040".  - reexaminare/12.07.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 404/06.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
49 L123/15.05.2017 Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate.  - reexaminare/12.07.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 393/05.06.2019) - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară

 
50 L506/27.11.2017 Legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative.  - reexaminare/31.07.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 531/18.07.2018) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru constituţionalitate
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
51 L110/18.02.2019 Legea pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.  – reexaminare/30.07.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru mediu
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
52 L512/16.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                    
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
53 L349/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
54 L352/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală                           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
55 L377/04.09.2019 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
56 L363/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
57 L445/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
58 L471/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
59 L466/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
60 L347/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
61 L364/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
62 L369/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei                          
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
63 L383/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
64 L389/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
65 L390/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate".
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
66 L476/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  - procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
67 L348/04.09.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                      Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
68 L354/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
69 L355/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital                           
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
70 L359/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
71 L351/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
72 L366/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică                            
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
73 L431/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
74 L433/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
75 L434/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
76 L350/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
77 L361/04.09.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
78 L418/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
79 L438/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu".
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
80 L404/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
81 L451/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
82 L432/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
83 L379/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                          
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
84 L391/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
85 L405/04.09.2019 Propunerea legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
86 L411/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
87 L430/04.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
88 L463/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din  28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
89 L464/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
90 L423/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
91 L462/04.09.2019 Propunerea legislativă privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
92 L500/16.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Go to top