Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 15 aprilie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
16:00 18:00
Pauză

18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI  18:15 19:45


I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. (b134/04.04.2019)
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (b705/20.12.2018)
  3. Propunerea legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (b2/22.01.2019)
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  (b12/04.02.2019)
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România. (b20/07.02.2019)
  6. Propunerea legislativă de abrogare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare şi de completare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (b24/07.02.2019)
  7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. (b151/10.04.2019) adoptată tacit de  Camera Deputaţilor
2 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii - COM (2019) 125 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
3 Fişier Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.
Raport: Comisia pentru Regulament

 

II.   Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L134/25.03.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
(termen de adoptare tacită: 18.04.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L12/05.02.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. – reexaminare/18.03.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 76/30.01.2019) 
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere (a legii) (+ amendamente respinse)         
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L488/20.11.2017 Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. – reexaminare/16.01.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 684/06.11.2018)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L67/10.04.2017 Legea pentru completarea art. 258 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/01.03.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L376/18.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.  – reexaminare/22.03.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 647/16.10.2018)  - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 Comisia pentru administraţie publică
 Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

 
Adoptat
6 L100/18.02.2019 Propunerea  legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit. A, a Anexei nr. 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 18.04.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
Respins
7 L188/03.04.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 105 al Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată de  Camera Deputaţilor             
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport suplimentar  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat

III.   Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top