Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


 
Teleconferința susținută de Președinta Senatului, Anca Dragu, împreună cu omologul său din regatul Spaniei, E.S. Dna. María Pilar Llop Cuenca
Joi, 25 februarie 2021, Președinta Senatului, Anca Dragu, a susținut o teleconferință cu omologul său spaniol, Președinta Senatului Regatului Spaniei, E.S. Dna. María Pilar Llop Cuenca, E.S. Dl. Manuel Cavero Gómez, secretar general al Senatului spaniol, E.S. Dl. Manuel Larrotcha Parada, ambasadorul Regatului Spaniei în România și E.S. Dna. Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Regatul Spaniei.
 
Subiectul abordat a fost proiectul inițiat de Președinta Senatului României, Anca Dragu, cu scopul de a lupta împotriva violenței domestice, respectiv împotriva abuzurilor fizice la care sunt supuse femeile din țara noastră. Anca Dragu recunoaște experiența Regatului Spaniei în ceea ce privește combaterea acestui fenomen, atât la nivel legislativ, cât la nivelul implementării legilor în vigoare. Prin urmare, Președinta Senatului României a adresat invitația colegilor din Parlamentul Spaniei de a întări relația interparlamentară prin crearea unui grup de lucru bilingv care să aibă ca obiectiv transmiterea de bune practici adoptate de Spania în acest domeniu și coordonarea măsurilor legislative într-un pachet unitar, aliniat legislației europene și adaptat situațiilor reale raportate în România, raportate la indicatori reali ai fenomenelor din teren.
 
În cadrul convorbirii, Anca Dragu a declarat: ”Am studiat modele de politici publice care sa protejeze femeile în societate, iar Spania este unul dintre liderii europeni când vine vorba de acest subiect. Din păcate, lucrurile în România se schimbă prea încet pentru amploarea fenomenului. Numai în prima jumătate a anului trecut, au fost raportate 5.500 de cazuri de violență împotriva femeilor, însă știm că în realitate numărul este mult mai mare, iar femeile nu au un acces facil la autoritățile statului pentru a fi ocrotite”.
 
Președinta Senatului Spaniei încurajează această inițiativă și susține stimularea colaborării celor două parlamente. E.S. Dna. María Pilar Llop Cuenca a susținut că politica este cea care trebuie să furnizeze răspunsuri în combaterea acestui fenomen.
 
Cele două părți au citit și semnat o declarație comună în acest sens.
 
”Președinții Senatului spaniol și român și-au declarat angajamentul ferm de a-și dedica în continuare eforturile pentru combaterea violenței împotriva femeilor în toate manifestările sale, solidaritatea față de victime și condamnarea lor cea mai puternică a atitudinilor și a actelor de violență împotriva femeilor. Adunările parlamentare trebuie să funcționeze în toate spațiile publice, pentru a elimina stereotipurile și prejudecățile bazate pe gen.”Comunicat de presă – primirea de către doamna Anca Dana Dragu, președinta Senatului României, a E.S. doamnei Marjut Akola, ambasadoarea Republicii Finlanda în România – joi, 25 februarie 2021
Președinta Senatului, Anca Dana Dragu, a primit-o joi, 25 februarie a.c., pe E.S. doamna Marjut Akola, ambasadoarea Republicii Finlanda în România, în cadrul unei vizite de prezentare.
În cadrul dialogului, au fost abordate teme ce țin de cooperarea bilaterală româno-finlandeză în plan politic, economic și al educației.
Anca Dana Dragu a expus proiectele legislative pe care actuala coaliție de guvernare intenționează să le promoveze și implementeze, incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, cu precădere în planul reformei instituționale, a legilor justiției și a reformei sistemului școlar și educației. În acest sens, președinta Senatului a arătat utilitatea și necesitatea implementării sistemului de învățământ școlar bazat pe un orar de la ”8 la 5” și completat cu asigurarea unei mese calde zilnice, adresând aprecieri pentru experiența finlandeză în domeniu.
Președinta Senatului a subliniat, de asemenea, utilitatea pentru mediul de afaceri din România a cooperării între sectorul bancar și cel antreprenorial, în vederea creșterii volumului creditelor acordate întreprinzătorilor, bazate  pe planuri de afaceri sustenabile și necesare dezvoltării economice. În acest sens, domnia sa a prezentat intenția actualei administrații de a înființa o Bancă Națională de Promovare care, alături de alte instrumente financiare, să asigure finanțarea și suportarea în comun, împreună cu investitorii, a eventualelor riscuri aferente unor proiecte de anvergură. Totodată, demnitarul român a subliniat importanța dezvoltării sectorului industrial, în special în plan energetic și prin adoptarea tehnologiilor verzi, sustenabile din punct de vedere ecologic.
Părțile au convenit asupra necesității intensificării dialogului în plan politic și parlamentar româno-finlandez și în format fizic, pe măsură ce efectele pandemiei Covid 19  vor scădea și vor permite acest lucru.Primirea de către doamna Anca Dana Dragu, președinta Senatului, a E.S. doamna Annick Goulet, ambasadoarea Canadei în România – joi, 25 februarie 2021
Doamna Anca Dana Dragu, președinta Senatului României, a primit-o în data de 25 februarie a.c., pe E.S. doamna Annick Goulet, ambasadoarea Canadei în România, în vizită de prezentare.
În cadrul întrevederii, au fost purtate discuţii privind consolidarea legăturilor între România şi Canada, în plan bilateral şi multilateral. Părţile au apreciat evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două ţări din ultimii ani, inclusiv pe fondul pandemiei și schimbărilor la nivel de guverne. În acest sens a fost menţionată ratificarea de către România a Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA), dovadă a încrederii și prieteniei între cele două ţări, dar şi sprijinirea de către Canada a aderării României la OCDE.
Preşedinta Senatului a făcut o scurtă prezentare a priorităţilor sale pe perioada mandatului, evidențiind interesul pentru acele politici publice care să ducă la modernizarea societăţii româneşti. Anca Dana Dragu a menţionat ca teme de interes egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, reforma educaţiei precum şi combaterea traficului de persoane şi a violenţei domestice.
Oficialul român a subliniat importanţa pe care o are respectarea drepturilor femeilor şi promovarea acestora în funcţii de conducere, lucru care nu se realizează doar prin legislaţie, ci şi prin educaţie care să genereze schimbări în conştiinţa şi comportamentul cetățenilor.
Anca Dana Dragu a evidenţiat totodată rolul pe care l-ar avea o reformă sistemului şcolar, amintind de proiectul „Școala de la 8 la 5”, iniţiat de domnia sa, care prevede pe lângă accesul la educație, o masă corespunzătoare, cu toate elementele nutritive, precum și activități extracurriculare. Acest program ar duce atât la o reducere a abandonului şcolar în rândul copiilor din familii cu situaţii materiale precare, cât şi la sprijinirea femeilor care lucrează, asigurându-le astfel posibilitatea de a lăsa copiii într-un mediu sigur.
În cadrul întâlnirii au mai fost abordate şi teme privind gestionarea pandemiei de COVID-19, precum şi măsuri ce pot fi luate pentru a sprijini redresarea economică.Primirea de către președinta Senatului, doamna Anca Dana Dragu, a ambasadorului Regatului Țărilor de Jos la București, E.S. domnul Roelof van Ees
Președinta Senatului României, Anca Dana Dragu, l-a primit astăzi, 23 februarie a.c., pe E.S. Roelof van Ees, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România, într-o vizită de prezentare.
În cadrul dialogului, președinta Senatului a exprimat deschiderea părții române pentru intensificarea dialogului bilateral și identificarea de noi domenii de convergență, care să urmărească consolidarea cooperării dintre cele două țări la nivel european și multilateral.
Demnitarul român a prezentat pe scurt prioritățile legislative din cadrul mandatului de președintă a Senatului, cu accent atât pe măsurile financiare considerate a fi oportune pentru a combate efectele pandemiei și a încuraja redresarea economică cât mai rapidă a României, precum și pe necesitatea unității și solidarității între cetățeni.
În acest context, a menționat cele 80 de miliarde de euro, bani europeni, aflați la dispoziția României pentru investiții și dezvoltare, proiecte care nu pot fi implementate în absența reformelor reale, a unui mediu politic stabil și a unui cadru legislativ transparent, predictibil, care să aibă la bază statul de drept.
Totodată, președinta Senatului a evidențiat unul dintre proiectele de suflet inițiat în 2016, în calitate de ministru al Finanțelor Publice, și inclus în Programul actual de guvernare, Școala de la 8 la 5, astfel încât, pe lângă accesul la educație, copiilor să le fie asigurată și o masă caldă, cu toate elementele nutritive necesare activităților extracuriculare.
Acest proiect subliniază necesitatea de a renunța la școala în două sau trei schimburi și imperativul investițiilor în infrastructură prin construcția de școli noi.
Alte teme abordate de cele două părți în cadrul discuțiilor au vizat: statul de drept, educația agricolă și proiectul „Grădinile Senatului – Memorial Uranus”.
 Primirea de către doamna Anca Dana Dragu, președinta Senatului României, a E.S. doamnei Sofia Grammata, ambasadoarea Republicii Elene în România – joi, 18 februarie 2021
Președinta Senatului, Anca Dana Dragu, a primit-o, joi, 18 februarie 2021, pe E.S. doamna Sofia Grammata, ambasadoarea Republicii Elene în România, în cadrul unei vizite de prezentare.
În cadrul dialogului, părțile au abordat subiecte ce țin de modalitățile și posibilitățile de creștere a colaborării bilaterale, în special în domeniul economic și sectorul turismului, precum și rolul important pe care îl poate avea cooperarea în plan parlamentar pentru atingerea acestui obiectiv.
În acest context, au fost evidențiate capacitatea deosebită și dinamismul sectorului privat din România, care reprezintă un motor important de dezvoltare pentru economia românească, nefiind condiționat de birocrația care caracterizează sectorul public.
Anca Dragu a subliniat atenția deosebită pe care o acordă problematicii respectării drepturilor femeilor, respectiv combaterii violenței domestice, acestea fiind unele din prioritățile aflate pe agenda politică a domniei sale.
Totodată, a fost subliniată necesitatea și importanța conlucrării bilaterale în domeniul combaterii efectelor pandemiei de COVID 19, a vaccinării populației, fapt ce va aduce cu sine efecte benefice în plan economic, financiar și al fluxurilor de turiști între cele două state.
A fost apreciată, de asemenea, necesitatea creșterii colaborării în plan regional, între statele UE din această zonă, respectiv România, Grecia și Bulgaria, fapt ce va atrage o creștere a bunăstării economice și a stabilității politice în zonă.
Președinta Senatului și Ambasadoarea Republicii Elene la București au convenit asupra necesității intensificării contactelor în domeniul parlamentar, atât la nivelul conducerii celor două legislative, cât și prin intermediul grupurilor parlamentare de prietenie.
E.S. doamna Grammata a adresat invitația doamnei președinte Dragu de a lua parte la o serie de evenimente ce vor avea loc, în special în mediul on-line, ocazionate de aniversarea a 200 de ani de la declanșarea Revoluției elene pentru independență, precum și sărbătorirea Zilei Femeii.Primirea de către doamna Anca Dana Dragu, președinta Senatului României, a E.S. domnul Gabriel Atanasov, ambasadorul Republicii Macedonia de Nord în Romania, joi, 18 februarie a.c.
 
Președinta Senatului României, Anca Dana Dragu, l-a primit astăzi, 12 februarie a.c., pe E.S. domnul Gabriel Atanasov, ambasadorul Republicii Macedonia de Nord în Romania.
Anca Dragu a apreciat determinarea acestui stat de a avansa pe calea europeană și de a continua procesul de reformă. Totodată, a exprimat speranța că va fi găsită o soluție amiabilă cu Republica Bulgaria, în vederea deblocării cadrului de negociere cu Republica Macedonia de Nord. În acest context, a menționat că România rămâne un susținător ferm și activ al aspirațiilor europene ale Republicii Macedonia de Nord.
În acest spirit, domnul Ambasador a solicitat părții române sprijinul, pe mai departe, pe lângă instituțiile și statele UE, a procesului de integrare a țării domniei sale în Uniunea Europeană.
În cadrul discuțiilor a fost evocată posibilitatea deschiderii unei curse aeriene pe ruta București –Skopje.
Părțile au subliniat importanța consolidării relației bilaterale, în special în domeniul parlamentar, pentru promovarea intereselor comune în plan regional și internațional a ambelor țări.
 Primirea de către doamna Anca Dana Dragu, președinta Senatului, a E.S. doamna Füsun Aramaz, ambasadoarea Republicii Turcia în România, în vizită de prezentare – marţi, 16 februarie 2021
Anca Dana Dragu, președinta Senatului României, a primit-o în data de 16 februarie a.c., pe E.S. doamna Füsun Aramaz, ambasadoarea Republicii Turcia în România, în vizită de prezentare.
În cadrul întrevederii, preşedinta Senatului a subliniat importanţa creşterii şi dezvoltării pe mai departe a cooperării în plan economic între cele două state, Turcia fiind cel mai important partener comercial al României din afara Uniunii Europene.
A fost subliniat rolul diplomaţiei parlamentare pentru consolidarea legăturilor dintre cele două ţări şi a transmis interesul Senatului României pentru creşterea dialogului parlamentar între România și Turcia, atât în plan bilateral, prin intermediul grupurilor parlamentare de prietenie şi al comisiilor de specialitate, cât și în formate de cooperare regională, cum este trilaterala România-Polonia-Turcia. În acest sens, părţile au subliniat rolul Parteneriatului Strategic româno-turc, semnat în urmă cu 10 ani, ca o bază solidă pentru derularea cooperării bilaterale.
De asemenea, au fost purtate discuţii referitoare la situaţia epidemiologică şi stadiul vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 din cele două state, precum şi la măsurile ce pot fi luate pentru combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane, cele din urmă fiind subiecte de interes pentru preşedinta Senatului.Primirea de către doamna Anca Dana Dragu, președinta Senatului României, a E.S. doamna Ingrid Kressel Vinciguerra, ambasadoarea Republicii Estonia în Romania, vineri, 12 februarie a.c.
Președinta Senatului României, Anca Dana Dragu, a primit-o astăzi, 12 februarie a.c., pe E.S. Ingrid Kressel Vinciguerra, ambasadoarea Republicii Estonia în Romania.

Președinta Senatului României a transmis felicitări atât pentru învestirea noului Guvern al Republicii Estonia, cât și pentru celebrarea a 100 de ani de relații diplomatice româno-estone. În acest context, a menționat importanța menținerii dialogului bilateral și speranța că situația epidemiologică va permite reluarea contactelor directe, inclusiv pentru marcarea adecvată a Centenarului relațiilor diplomatice.

În cadrul convorbirilor, părțile au discutat despre experiența Republicii Estonia în materie de digitalizare a serviciilor publice, Estonia fiind unul din statele cele mai avansate în acest domeniu. Ambasadoarea estonă a transmis disponibilitatea Republicii Estonia de a împărtăși României experiența dobândită în domeniul digitalizării serviciilor publice.

Anca Dragu a apreciat existența, la nivelul reprezentării diplomatice a ambasadorilor acreditați în România, a unui număr semnificativ de femei care ocupa această funcție. În acest sens, domnia sa a exprimat intenția de a promova, cu sprijinul acestora, a unor proiecte, programe și activități care să sprijine drepturile si libertățile femeilor, respectiv combaterea violenței domestice.Primirea de către doamna Anca Dana Dragu, președinta Senatului, a E.S. domnul Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei la București, în vizită de prezentare
Președinta Senatului României, doamna Anca Dana Dragu, l-a primit în data de 4 februarie a.c., pe E.S. domnul Hiroshi Ueda, noul ambasador al Japoniei la București, în vizită de prezentare.
Anca Dragu și Hiroshi Ueda au apreciat nivelul foarte bun al relațiilor româno-japoneze și caracterul dinamic al dialogului politico-diplomatic, reflectate inclusiv prin dorința de a încheia, în cursul acestui an, un Acord de Parteneriat Strategic, conform deciziei luate de președintele României, Klaus Iohannis, și de fostul prim-ministru al Japoniei, Shinzo Abe, la București, în ianuarie 2018. Proiectul Parteneriatului Strategic dintre România și Japonia este complementar Acordului de Parteneriat Strategic încheiat de Uniunea Europeană și Japonia în 2019, fiind conceput să ofere elemente suplimentare de valoare și să coordoneze cooperarea bilaterală în patru domenii esențiale: politic, strategic, economic și cultural-științific.
În contextul celebrării, în 2021, a centenarului relațiilor diplomatice româno-japoneze, părțile au exprimat deschiderea de a marca acest moment aniversar important prin acțiuni de referință, care vizează inclusiv realizarea unor schimburi de vizite în plan parlamentar, în vederea menținerii trendului deosebit de favorabil înregistrat în prezent de colaborarea dintre România și Japonia pe toate planurile.
De asemenea, în cadrul convorbirilor au fost abordate teme ce țin de perspectivele dezvoltării colaborării în plan economic și al investițiilor nipone în România, cele două părți exprimând dorința de a menține tendința de creștere a schimburilor comerciale din 2020. În context, demnitarul român a subliniat necesitatea valorificării pe deplin a potențialului existent de cooperare și a arătat importanța pe care o acordă asigurării stabilității și predictibilității în mediul economic, elemente menite să favorizeze atragerea de noi investitori și creșterea schimburilor comerciale.
În planul dimensiunii economice a parteneriatului bilateral, președinta Senatului a exprimat apreciere pentru participarea Japoniei la proiecte majore de investiții în România.
Întrevederea a prilejuit, totodată, discuții privind participarea României la Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Tokyo din vara acestui an, precum și invitația adresată României de a participa la Expoziția Mondială de la Osaka din 2025.
Oficialul român a adresat ambasadorului japonez urări de succes în îndeplinirea mandatului său, asigurându-l de întregul sprijin și disponibilitate spre dialog din partea Senatului României.Primirea de către președinta Senatului, doamna Anca Dana Dragu, a ambasadoarei Republicii Populare Chineze, E.S. doamna Jiang Yu
Președinta Senatului României, doamna Anca Dana Dragu, a primit-o în data de 4 februarie a.c., pe E.S. doamna Jiang Yu, ambasadoarea Republicii Populare Chineze în România, aflată într-o vizită de curtoazie.
În cadrul dialogului au fost abordate stadiul actual și perspectivele relației bilaterale româno-chineze.
Înaltul demnitar român a evidențiat prietenia tradițională care depășește cadrul formal al celor 72 de ani de relații diplomatice, fapt care poate constitui o premisă pentru dinamizarea exporturilor românești pe piața chineză și echilibrarea deficitului comercial.
În privința colaborării în domeniul securității cibernetice, Anca Dana Dragu a subliniat că  România, ca stat membru U.E., respectă Manualul UE (EU Toolbox).
Președinta Senatului a subliniat importanța unei cooperări economice bazată pe valorile pieței libere și a economiei de piață, atribute care constituie premise pentru creșterea nivelului de trai a cetățenilor ambelor țări.
Părțile au convenit asupra necesității continuării dialogului asupra unor interese și teme comune, în plan bilateral și internațional.DISCURSUL președintei Senatului, doamna Anca Dana Dragu, la deschiderea sesiunii ordinare a Senatului

Dragi colege,

Dragi colegi,

Vă propun să ținem un moment de reculegere în memoria victimelor tragicului accident de la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș.

Vă mulțumesc!

 

Doamnelor senatoare,

Domnilor senatori,

Dragi colegi,

Ne aflăm astăzi la prima ședință a acestei noi sesiuni parlamentare. Cu această ocazie, vreau să vă adresez câteva cuvinte referitoare la modul în care îmi doresc să se desfășoare activitatea noastră în această perioadă. Primul lucru pe care aș dori să îl menționez aici este că cei aleși ca membri în Senatul României, prin comportamentul, activitatea și atitudinea noastră trebuie să constituim un bun exemplu pentru cei pe care îi reprezentăm, un adevărat etalon la nivelul întregii societăți.

Reiau ceea ce am afirmat în discursul de inaugurare, spunând că întreaga noastră activitate trebuie să se desfășoare sub auspiciul noțiunii de respect. Să-i respectăm, în primul rând, pe cei pe care îi reprezentăm aici, în Senat, pe cetățenii români, să respectăm instituția, Parlamentul României, cea mai importantă în arhitectura statului român, să ne respectăm colegii, să ne respectăm între noi.

Parlamentul și, în speță, Senatul României, trebuie să revină la rolul său consacrat în Constituție și anume un for al dezbaterilor și al deciziilor politice, în care se confruntă idei și opinii diverse, pentru ca la final să rezulte cele mai bune soluții pentru cetățenii români, materializate prin legi adoptate pe baza studiilor de impact și a analizelor de oportunitate.

Am menționat acest aspect, dat fiind faptul că, în legislatura precedentă, 40% din proiectele de lege și propuneri legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră au fost adoptate tacit, în lipsa unei dezbateri. Legi importante cum ar fi cele din domeniul justiției.

Mai exact din 2.051 de proiecte de lege și propuneri legislative, 1.788 adoptate în calitate de primă cameră, 247 de camera decizională și 16 în ședința comună cu Camera Deputaților, 729 de proiecte de lege și propuneri legislative au fost adoptate tacit. Adică 35,5% din total și peste 40% din cele adoptate în calitate de primă Cameră. Enorm! Asta înseamnă, cel puțin din acest punct de vedere, că s-a muncit în proporție de 65%. Trebuie să punem capăt împreună acestei stări de fapt.

De asemenea, trebuie să recuperăm decalajele produse ca urmare a întârzierii transpunerii directivelor europene, pentru a evita situațiile de infringement. Trebuie să întărim rolul Senatului în ceea ce privește politica externă și să contribuim la accentuarea colaborării interparlamentare.


Dragi colegi,

Fiecare dintre noi, fie prin prisma apartenenței la un partid, la o doctrină politică, fie datorită modului diferit în care vedem societatea, are viziuni și concepții diferite despre căile și mijloacele prin care putem produce bunăstare în rândul celor pe care îi reprezentăm.

Ceea ce vreau să ne unească este buna-credință și să avem ca unic și exclusiv obiectiv interesul cetățenilor români și nu interese obscure personale sau de grup. Transparența actului legislativ și a activității Senatului trebuie să devină un atribut esențial în tot ceea ce facem.

Îmi doresc ca fiecare dintre noi să pună umărul la reformarea statului prin măsuri ce vizează justiția, educația, sănătatea, digitalizarea serviciilor oferite de statul român, un cod electoral modern și complet, să contribuim din postura în care ne aflăm la dezvoltarea infrastructurii, la aplicarea cât mai rapidă a măsurilor prevăzute de Pactul Verde European, la o nouă politică industrială, să pregătim terenul pentru noile industrii bazate pe tehnologii avansate.


Dragi colegi,

România trece în continuare printr-o perioadă grea, de criză sanitară provocată de pandemia COVID-19. Sistemul de îngrijire a sănătăţii şi economia, în ansamblu, sunt puse la încercare şi este datoria noastră, ca parlamentari, să găsim cele mai bune soluţii pentru fiecare cetăţean, pentru fiecare familie şi pentru fiecare companie care se confrunt cu dificultăţi în această perioadă. Este un timp al solidarității și al responsabilității, în care societatea românească așteaptă mult de la noi, parlamentarii.

Sper şi sunt convinsă că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, ca la sfârșitul acestei sesiuni, să putem privi în urmă și să fim mândri de activitatea noastră și de modul în care am contribuit la o Românie prosperă, la o Românie modernă.

Mult succes!

Vă mulțumesc!
<februarie 2021>
LMaMiJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Go to top