Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L107/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L107/2020
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
Număr de înregistrare: 18
Data de postare a opiniei: 07.02.2020 0:00:00
De la: Florin - Gabriel MURAT
Textul opiniei: Având în vedere că un text de lege nu trebuie să fie dubitabil sa chiar interpretabil, acordul gramatical ar trebui să se facă la feminin singular, mult mai clar și explicit pentru ca textul legii să fie eficient și erficace...și anume:
„„factură de utlități emisă pe numele de familie a solicitantului și înscris în întregime alături de prenumele complet al persoanei nu mai veche de 3 luni de la data prezentării la autoritatea administrației publice și nici mai recentă de 3 zile calendaristice de la emiterea acesteia;”
 
Luând în considerare reminiscența unor PRACTICI RECURENTE REDUNDANTE față de statutul unor documente care în scop operativ nu se pot utiliza decât în sens restrictiv ți în acest sens CI se consideră singurul act de identitate, iar în cazul pierderii tuturor actelor proba identității se face dificil și în afara spiritului european, ESTE NEVOIE DE O PROCEDURĂ TEMEINIC SUSȚINUTĂ LEGAL PENTRU DOVEDIREA IDENTITĂȚII ÎN TIMP REAL.
 
De aceea propunem un nou alineat în formularea de mai jos:
. După alineatul prevăzut la p.2.din prezenta se adaugă un nou alineat 2.1.1. care va avea următorul cuprins:
„„Cetățeanul român aflat pe teritoriul României poate proba identitatea în caz de urgență cu orice act de călătorie ori permis ce are în cuprinsul acestuia CNP-ul și o imagine care să poată fi asociată cu deținătorul ori posesorul acestuia.”.
 
Cu respect și recunoștință exprimată în mod anticipat,
 
Florin
Gabriel
MURAT
 Go to top