Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L506/2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L506/2019
Propunere legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical
Număr de înregistrare: 632
Data de postare a opiniei: 02.08.2019 8:55:00
De la: Colegiul Medicilor Veterinari
Textul opiniei: Referitor la proiectul de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substan?elor ?i preparatelor ce con?in canabis (B348/2019), utilizate în scop medical, Colegiul Medicilor Veterinari va transmite urmatoarele propuneri: 1.La art.11 sa se introduca un nou alineat (7) cu urmatorul con?inut: “(7)Produsele care con?in canabidiol ?i sunt utilizate în medicina veterinara, fac excep?ie de la prevederile alin.(1).” 2.La art.15 sa se introduca un nou alineat (4) cu urmatorul con?inut: “(4)Unita?ile care depoziteaza ?i distribuie produse care con?in canabidiol ?i sunt utilizate în medicina veterinara, fac excep?ie de la prevederile alin.(1).” 3,La art.18 sa se introduca un nou alineat (3) cu urmatorul con?inut: “(3)Produsele care con?in canabidiol ?i sunt utilizate în medicina veterinara, fac excep?ie de la prevederile alin.(1).” 4. La art.19 sa se introduca un nou alineat (3) cu urmatorul con?inut: “(3)Produsele care con?in canabidiol ?i sunt utilizate în medicina veterinara, fac excep?ie de la prevederile alin.(1).” 5.Alineatul(4) al art.24 sa fie completat ?i sa aiba urmatorul con?inut: “(4)Farmaciile, unita?ile sanitare, cabinetele medicale, spitalele, unita?ile în care se desfa?oara activita?i de asisten?a medicala veterinara care desfa?oara activita?i cu plante de canabis……….” 6. La art.11 sa se introduca un nou alineat (6) cu urmatorul con?inut: “(6)Comercializarea de catre farmaciile veterinare a platelor de canabis, a substan?elor ?i preparatelor care con?in canabis este interzisa.” 7. Alineatul (3) al art.25 sa modifice ?i sa se completeze astfel: “(3)Eliberarea plantelor de canabis, substan?elor ?i preparatelor ce con?in canabis fara prescrip?ie medicala este interzisa, cu excep?ia celor care con?in canabidiol ?i sunt destinate animalelor de companie.” 8.Dupa alineatul (12) al art.26 sa se completeze cu un nou alineat 12¹ cu urmatorul con?inut: “12¹ Prescrierea ?i modelul prescrip?iei medicale pentru plantele de canabis,substan?elor ?i preparatelor ce con?in canabis destinate animalelor se stabilesc de catre ANSVSA”. 9.La art.27 litera (b) de la alin.(1) sa aiba urmatorul con?inut: “(b)medicii veterinari de?inatori ai atestatului de libera practica valid, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.” 10. La art.32 sa se introduca un nou alineat (4) cu urmatorul con?inut: “(4) Produsele care con?in canabidiol ?i sunt utilizate în medicina veterinara, fac excep?ie de la prevederile alin.(1).” 11. Alineatul (6) al art.35 sa fie completat ?i cu….Colegiul Medicilor Veterinari. 12.”Capitolul IX sa aiba urmatorul con?inut. Producerea, importul, comercializarea ?i utilizarea produselor ce con?in canabidiol în medicina veterinara. Art.37. (1)Produsele care con?in canabidiol (CBD) destinate animalelor de companie sunt furaje complementare utilizate la recomandarea unui medic veterinar de libera practica. (2)Produsele care con?in canabidiol (CBD) destinate animalelor de companie sunt produse, importate, exportate, achizi?ionate intracomunitar ?i utilizate în baza notificarii simple, directe, fara taxe, a Institutului pentru controlul produselor biologice ?i medicamentelor de uz veterinar. (3)Produsele care con?in canabidiol (CBD) destinate animalelor de companie sunt comercializate ?i utilizate doar de catre unita?ile în care se desfasoara activita?i de asisten?a medicala veterinara. (4)Produsele care con?in canabidiol (CBD) destinate animalelor de la care se ob?in produse destinate consumului uman sunt importate, exportate, achizi?ionate intracomunitar ?i utilizate în condi?iile stabilite de catre ANSVSA”. 13. CAPITOLUL IX devine CAPITOLUL X, iar articolele se renumeroteaza. Motivare: consideram ca nu trebuie sa fie aplicate acelea?i masuri în cazul utilizarii la animale a produselor ce con?in canabidiol, întrucât acesta nu are efecte psihotice. Cu deosebita stima ?i considera?ie.Go to top