Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L446/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L446/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
Număr de înregistrare: 629
Data de postare a opiniei: 27.07.2019 11:43:00
De la: Niculae Marian
Textul opiniei: Art.50 lit.a) al HG 1425/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice a prevederilor Legii 319/2006 nu mai este în concordan?a cu evolu?ia for?ei de munca, cu cererea ?i oferta actuala a pie?ii muncii din România, cu prevederile Codului muncii ?i cu art. 16 alin. (4) din Legea 108/1999 –republicata, pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, constituind o prevedere restrictitiva pentru pia?a muncii ?i în contractidi?ie cu prevederile Directivei Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de masuri pentru promovarea îmbunata?irii securita?ii ?i sanata?ii lucratorilor la locul de munca, publicata în Jurnalul Oficial al Comunita?ilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989. Se impune modificarea textului acestui articol.Go to top