Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L255/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L255/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Număr de înregistrare: 109
Data de postare a opiniei: 26.03.2019 16:06:00
De la: Precup Radu Daniel
Textul opiniei: Buna ziua, Avand in vedere art 4 lit d din L7/1996, ca Legea 16/2007 a fost declarata neconstitutionala din cauza ca s-a votat ca lege organica si nu ca lege ordinara, propun punerea in acord a deciziei CCR nr 1150/2008( https://www.ccr.ro/files/products/D1150_08.pdf ) cu prevederile art 4 lit d din L7/96 prin revotarea L16/2007 ca lege ordinara. Nu este normal ca noi, persoanele autorizate in domeniul cadastrului sa fim autorizati, verificati, eventual sanctionati de catre aceeasi institutie. Acest lucru duce la posibile abuzuri din partea ANCPI, dupa cum se intampla in cazul meu din cauza ca am dat in judecata ANCPI si am castigat 2 procese pana la ICCJ. Mai mult vad cu indignare ca aceste sentinte( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/206147 , http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/206090 ) nu se aplica, cel putin de catre OCPI Brasov. Va multumesc

L255/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Număr de înregistrare: 108
Data de postare a opiniei: 26.03.2019 12:19:00
De la: Precup Radu Daniel
Textul opiniei: Buna ziua, Sunt persoana autorizata sa execut lucrari de cadastru, geodezie si cartografie. Intrucat nu ne putem efectua meseria corect si loial fata de lege propun completarea alineatului 6 de la art 3 astfel: "În îndeplinirea obliga?iilor ce le revin, autorita?ile publice centrale ?i locale, institu?iile publice, instan?ele judecatore?ti, notarii publici, exper?ii judiciari, persoanele autorizate sa realizeze lucrari de cadastru, geodezie, cartografie ?i fotogrammetrie, precum ?i executorii judecatore?ti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma ?i serviciile on-line ale sistemului integrat de cadastru ?i carte funciara, la cartile funciare vechi, la actele din arhiva, pentru consultare în condi?iile reglementate prin ordin al directorului general al Agen?iei Na?ionale. " De asemenea, pentru a ne indeplini meseria (de exemplu pentru semnarea unui proces verbal de vecinatate cu un vecin necunoscut, pentru intcmirea unei documentatii necesare deschiderii unui proces, etc... ), avand in vedere sentinta 109/2016 publicata in Monitorul Oficial 880/2018( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/206090 ) si faptul ca nu se respecta la multe oficii din tara, propun introducerea unui nou alineat la art 6: "Persoanelor fizice si juridice autorizate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, notarilor publici, executorilor judecatoresti li se acorda acces la datele de contact ale proprietarilor(adresa de domiciliu) din mapa cu inscrisuri, pentru transcriere sau copiere in vederea efectuarii de instiintari ce tin de indeplinirea atributiunilor ce le revin. Acestora li se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, neavand dreptul de a le divulga decat in limita exercitarii meseriei." Va multumesc

L255/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Număr de înregistrare: 91
Data de postare a opiniei: 20.03.2019 16:19:00
De la: Precup Radu Daniel
Textul opiniei: Buna ziua, Având în vedere tarifele ANCPI si faptul ca prin diverse tertipuri tocmai ANCPI a ocolit legea, cu scopul de a lua tarife ilegale, de altfel cum rezulta din sentinta 113/2016 a Curtii de Apel Brasov, publicata în Monitorul Oficial nr 890/2018 ca urmare a ramânerii definitive prin pronuntarea ICCJ prin decizia 2857/2018 propun de asemenea amânarea termenului prevazut de art I punctul 45 din L133/2012 pâna la data de 31.12.2030. Instanta a constatat ca nu se fac prime înscrieri cum prevede legislatia primara si "Este real ?i argumentul reclamantului potrivit caruia dispozi?iile art. I pct. 45 din Legea nr 133/2012 prevad scutire de la plata tarifelor în cazul primei înscrieri în cartea funciara a imobilelor înscrise în car?ile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, iar scutirea de taxa nu opereaza ?i în cazul actualizarii datelor înscrise în cartea funciara în format electronic, de?i nu a fost efectuata în acea spe?a opera?iunea primei înscrieri în sistemul integrat de cadastru ?i carte funciara."
Fac aceasta solicitare, deoarece, prin diverse cai ANCPI a aplicat legea eronat cu scopul de a lua tarife nejustificate si nu de a impulsiona introducerea cadastrului în România. snetinta se poate gasi la linkul: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/206147 De asemenea, pentru a nu se ocoli introducerea cadastrului si eludarea legii propun abrogarea art 40 alin 2^1:"Pâna la deschiderea noilor car?i funciare, în regiunile de carte funciara care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozi?iunilor privitoare la car?ile funciare, cu excep?ia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprieta?ilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în vechile car?i funciare, vor continua sa fie facute în aceste car?i, cu respectarea dispozi?iilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, ?i ale prezentei legi. În situa?ia în care aceste car?i nu exista, sunt inutilizabile sau nu se identifica în arhiva oficiilor de cadastru ?i publicitate imobiliara, sunt aplicabile dispozi?iile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi car?i funciare." Prin acest articol se vând înca imobile care nu au cadastru facut si implicit nu se poate garanta dreptul la proprietate, actele având chiar vicii, deoarece odata cu efectuarea cadastrului se constata diferente suprafete la masuratori si implicit nu se tranzactioneaza imobilele reale ci doar cele scriptice care deseori nu au legatura cu realitatea. Pentru orice lamuriri va stau la dispozitie la te 0721257704. Va multumescGo to top