Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L120/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 223 din Legea nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top