Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi a Hotărârii de Guvern nr.884/2001
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top