Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L181/2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) şi (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top