Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L51/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L51/2019
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Număr de înregistrare: 2
Data de postare a opiniei: 10.01.2019 8:15:00
De la: Gorinoiu Cristian
Textul opiniei: Propunere 1 In prezent, spre deosebire de concediul pentru ingrijirea copilului bolnav prevazut de OUG nr.158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, care in situatia afectiunilor grave se poate acorda impreuna cu indemnizatia aferenta pana la varsta de 16 ani a copilului, concediul pentru ingrijirea copilului cu handicap reglementat prin art.31 din OUG 111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda numai pana la implinirea de catre copil a varstei de 7 ani, desi nevoile de ingrijire a unui copil cu handicap (grav sau accentuat) asemenea nevoilor de ingrijire a unui copil bolnav care are o afectiune grava (dar pentru care in cele din urma a fost posibil a creste varsta pana la care se poate acorda respectivul concediu si indemnizatia aferenta) nu se schimba odata cu implinirea varstei de 7 ani . Prin urmare, in prezent, o problema destul de mare a parintilor care au copil cu handicap, in special grav sau accentuat, similara celei care urmare a mediatizarii in mass-media a condus in anul 2017 la modificarea OUG nr.158/2005 prin OUG nr.99/2017 (respectiv la cresterea varstei de la 7 ani la 16 ani in situatia afectiuniilor grave ale copilului pentru care se poate acorda concediul medical parintilor potrivit acestui act noramtiv), este varsta de numai 7 ani a copilului, pana la care unul dintre parinti poate sta acasa impreuna cu copilul si beneficia de concediu pentru ingrijirea copilului cu handicap, fara a pierde locul de munca. Fata de cele prezentate, avand in vedere ca prin OUG nr.99/2017 s-a intervenit legislativ asupra OUG nr.158/2005 si s-a reglementat ca “In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 16 ani.” iar prin Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adop?iei..., initiata de Guvern si adoptata de Senat in sedinta din 28 noiembrie 2018 (Nr de înreg. Senat: L606/2018, https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=L606&an_cls=2018 ), s-a putut reglementa introducerea de noi stimulente financiare pentru a ajuta familiile care adopta un copil care a împlinit 7 ani ori este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav (in principal o indemniza?ie lunara majorata cu 50% fata de 1,2 ISR, respectiv 900 lei, pâna la dobândirea capacita?ii depline de exerci?iu de catre copilul adoptat, respectiv pâna la vârsta de 18 ani, iar daca acesta î?i continua studiile într-o forma de înva?amânt de zi, pâna la împlinirea vârstei de 26 ani - ART.100 indice 1), pentru a nu exista discriminari si a ajuta ingrijirea de catre familie a copiilor cu handicap grav sau accentuat care au implinit varsta de 7 ani (copii care nu sunt mai putin vulnerabili sau necesita mai putina ingrijire ori atentie decat cei aflati in situatiile anterior mentionate sau care nu au implinit varsta de 7 ani) si pentru care parintele nu se mai poate afla in concediu pentru ingrijirea copilului prevazut de OUG 111/2010, poate acum la nivelul Senatului si Camerei Deputatilor, se are in vedere acordarea unui sprijin si pentru ingrijirea de catre unul dintre parinti a copiilor cu handicap grav sau accentuat care nu sunt bolnavi sau adoptati, ulterior implinirii varstei de 7 ani, prin instituirea si reglementarea unor dispozitii legale care vizeaza cresterea varstei copilului cu handicap (grav sau accentuat) pana la care se poate acorda concediu pentru ingrijirea copilului cu handicap prevazut OUG 111/2010. In sensul celor prezentate, supun atentiei pentru a fi analizata, imbunatatita si cu ajutorul dumneavoastra adoptata o propunere de completare a proiectului de lege pentru modificarea si completare OUG nr.111/2010, care vizeaza in principal, art.31 din acest act normativ, respectiv:
1. La articolul 31 dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1^1), cu urmatorul cuprins: (1^1) În cazul copilului cu dizabilitate grava sau accentuata, perioada concediului pentru îngrijirea copilului prevazuta la alin.(1), prin excep?ie de la acest alineat, este pâna la vârsta de 18 ani, cu aplicarea în mod corespunzator a prevederilor articolelor aplicabile în situa?ia concediului pentru îngrijirea copilului pâna la vârsta de 7 ani.
Propunere 2 Motivatie: este necesara reglementarea expresa a interdictiei de a incetat raportul de munca sau de serviciu si in situatia concediului pentru îngrijirea copilului prevazut la art.31 alin.(1)
La articolul 31, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins (5) Pe perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica corespunzator prevederile art. 21, si 22 si art.25 alin..(2), (3) si (4).Go to top