Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L683/2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top