Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L467/2018 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice şi pentru completarea unor acte normative
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top