Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L537/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 340
Data de postare a opiniei: 17.07.2018 9:34:00
De la: popescu felicia
Textul opiniei: Discriminare si monopol! Cum se poate ca noi care terminam o facultate contabilitate si informatica de gestiune , lucram in anii terminali angajati partime cu o firma care ne ajuta sa facem practica platita tot de ei, ca statul nu ne ofera asa ceva ci numai teorie, ca pe viitor sa ne ajute sa ramanem angajati la ei in firma, vine CECCAR din nou si iar inca 3 ani de taxe si cotizatii, vezi Doamne sa mi mai dea o diploma de la ei, ca diploma de licentiat in economie de la facultate nu mai e buna, si nu ma pot angaja undeva cu ea. Rog decidentii sa gandeasca inainte de a da un vot, de aceea noi tinerii plecam tinerii din tara, ca ne furati si sansa aceasta de a muncii. Consider ca sunt destui 3 ani de facultate in domeniu, 2 de masterat pentru a profesa. Daca nu desfiintati toate facultatile din domeniu si lasati-ne dupa terminarea liceului sa mergem toti la Universitatea CECCAR. Consider total negandit un asemenea proiect care ne ingradeste dreptul la munca la foarte multe persoane. Va multumesc.

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 339
Data de postare a opiniei: 16.07.2018 0:00:00
De la: Lelcu Nadia
Textul opiniei: Referitor la modificarea art 10 (2) din Legea contablitatii 82/1991privind angajarea de director economic sau contabil sef cu program cu norma intreaga , va expun cateva motive care ma deranjeaza personal. Eu sunt contabil de 15 ani ,si nu sunt membru CECCAR, tin evidenta la 6 firme mici exact cat sa imi intretin familia si cat sa pot avea grija de 2 copii mici. Publicand aceasta lege imi ingraditi dreptul de a muncii si de a putea avea grija de familia mea ( specific faptul ca firmele ar desface CIM cu mine fiindca costurile ar fi prea mari la norma intreaga ). Specific ca nu am vrut sa fiu Membru CECCAR deoarece sunt prea MICA in ghilimele si nu imi permit taxele respective. Nu vreau decat sa  muncesc ca si pana acum , sa imi cresc copii liber la noi in Romania. Pe langa contabilitate mai fac si venituri din activitati agricole  si achitam taxe la zi.   Cunosc contabili care pe langa servici  cu norma intreaga sau pensi , mai tin contabilitatea la cateva firme mici ca sa poata supravetui .
Va multumesc.
 

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 337
Data de postare a opiniei: 10.07.2018 17:20:00
De la: Cirstean Corneliu
Textul opiniei: Cu privire la propunerile de modificarea OG 65/1994, sugeram urmatoarele: 1. modificarea si completarea Art. 2 alin (3) cu urmatorul continut: "(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în condi?iile prezentei ordonan?e ?i are competen?a profesionala de a ?ine contabilitatea ?i de a întocmi situa?iile financiare“; 2. modificarea Art. 10 lit. ?b) cu urmatorul con?inut: întocme?te ?i semneaza situa?iile financiare pentru clientii sai?; 3. completarea art. 10 cu punctul „d) executa lucrari cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe ?i contribu?ii, întocme?te ?i depune declara?ii fiscale ?i asigura reprezentarea clientului în rela?ia cu autorita?ile fiscale, inspec?iei muncii sau alte autorita?i ale statului, ca parte a unui contract de prestari de servicii în domeniul contabilita?ii.“; 4. pastrarea formei actuale a Art. 29 alin. (1) ?i Art. 31 lit. b), deoarece acest lucru cre?te transparen?a CECCAR fa?a de membrii sai, fa?a de societa?ile beneficiare ale serviciilor contabile ?i fa?a de autorita?ile statului; 5. Anularea propunerii de modificare a Art. 23 alin. (2) ?i anume a textului: ?… inclusiv cele care aduc prejudicii de imagine profesiei…?, având în vedere ca textul este interpretabil ?i nu define?te ce anume este considerat prejudiciu adus imaginii profesiei; 6. pastrarea formei actuale a Art. 32 alin. (1). Având în vedere ca se propune preluarea conducerii filialelor de catre Consiliul Superior CECCAR prin pre?edintele sau, consideram ca rolul Consiliului Superior al CECCAR ?i al pre?edintelui sau trebuie sa ramâna doar de reprezentare în fa?a autorita?ilor publice, de organizare a profesiei (înregistrarea ?i eviden?a membrilor, organizarea instruirii membrilor, promovarea profesiei) ?i NU DE CONDUCERE A FILIALELOR. ?inând cont de numarul mare al membrilor (aproximativ 30.000) ?i raspândirea pe tot cuprinsul ?arii în 41 de jude?e plus în municipiul Bucure?ti, este pu?in probabil ca un pre?edinte ?i un Consiliu sa poata conduce eficient ?i flexibil peste 40 de filiale, în plus o astfel de conducere centralizata ar fi deconectata de realitatea locala. În opinia noastra filialele se conduc cel mai bine descentralizat, pe plan local, având buget propriu ?i strategie locala proprie pentru administrarea ?i promovarea profesiei. 7. completare Art. 32, alin. (2) lit. b): ?asigura elaborarea ?i completarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a CECCAR, cu consultarea membrilor CECCAR prin pre?edin?ii de filiale, solicitând avizele Ministerului Justi?iei ?i Ministerului Finan?elor Publice?

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 336
Data de postare a opiniei: 10.07.2018 17:07:00
De la: Adrian Dumitriu
Textul opiniei: Este binevenita modificarea Legii 82/1991 in sensul cresterii calitatii situatiilor financiare intocmite pentru persoanele juridice care au contabilitate in partida dubla , prin impunerea unor criterii calitative superioare pentru cei care intocmesc aceste situatii. Impunerea unei semnaturi de la un absolvent de studii superioare cu specializare financiar-contabilitate sau de la un membru CECCAR, pentru intocmirea situatiilor financiare, ar trebui sa aduca o crestere semnificativa in calitatea acestor documente si implicit sa contribuie la respectarea scopului situatiilor financiare de a reflecta o imagine fidela a entitatii analizate. Este binevenita si clarificarea responsabilitatii persoanelor care se ocupa de evidenta contabila, in sensul impunerii exclusive , fara echivoc , in sarcina lor, a necesitatii asigurarii respectarii conditiilor legale de forma pentru documentele inregistrate in evidenta financiar-contabila. Se delimiteaza astfel, obligatia persoanelor responsabile de evidenta contabila, de respectarea conditiilor de fond a documentelor inregistrate, conditii care sunt in sarcina celor care intocmesc si aproba documentele. Actuala propunere de modificare a legii 82 prevede obligativitatea incheierii unui contract de munca cu norma intreaga de timp pentru conducatorul compartimentului distinct de contabilitate. Legea 31 prevede pentru SA obligativitatea incheierii unui contract de mandat pentru directorii executivi. In practica, de multe ori, intalnim intre acesti directori executivi si directorul financiar/economic responsabil printre altele si de compartimentul distinct de contabilitate. Recomand sa adaugati in textul de lege pe langa contractual individual de munca si contractual de mandat pentru a corela prevederile noi din legea 82 cu cele din legea 31 legate de directorii executivi cu contract de mandat.

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 320
Data de postare a opiniei: 24.06.2018 23:30:00
De la: Ursachi Ion
Textul opiniei: Buna ziua, Recomandari: In ce priveste Articolul I - Legea nr.82: in propunerea legislativa in forma prezentata modificarea pentru alin. (1) al art. 6 contine definitia care se regaseste intr-o forma asemanatoare, mai putin sintagma “a operatiunilor economico financiare” (pe care de altfel ati subliniat-o in text), la art.2 alin (1) din forma actuala a Legii. In consecinta, probabil ca este o eroare de redactare, modificarea referindu-se de fapt la alin (1) al art.2. De asemenea la punctul 5 in enumerarea modificarilor aduse art. 10 trebuie introdus si alin (2). In ce priveste Articolul II - OG 65/1994: propun ca contabilului autorizat sa-i fie conferit dreptul de a calcula taxe si contributii, de a intocmi si depune declaratii fiscale si a intocmi si semna situatiile financiare pentru clientii sai la care tine contabilitatea, prin modificarea corespunzatoare a art. 3 alin (3) si art. 10. Consider ca aceste drepturi sunt in concordanta cu pregatirea si capacitatea cel putin a contabililor autorizati care detin studii universitare in stiinte economice in domeniile finante sau contabilitate.

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 316
Data de postare a opiniei: 22.06.2018 18:02:00
De la: Marcu Monica
Textul opiniei: In expunerea de motive nu se explica sub nicio forma de ce s-a considerat necesar ca directorul economic sau contabilul sef sa fie angajati cu 8h/zi. Astfel ca ati propus o modificare pe care nu doar ca nu o justificati, insa cred ca NU PUTETI sa o justificati. O astfel de masura va afenta grav atat piata muncii, cat si mediul de afaceri in zona microentitatilor, deci implicit gradul de bunastare a indivizilor, ca sunt contabili sau administratori.

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 315
Data de postare a opiniei: 21.06.2018 16:44:00
De la: BLAGA MARIANA
Textul opiniei: În atentia Comisiei de Buget Finante - Camera Deputatilor
Va rog sa respingeti ca neîntemeiata si nejustificata modificarea în ceea ce priveste OG 65/1994 care reglementeaza profesia cotabila, pentru urmatoarele propuneri prin proiect:
- prin modificarea art. 29 ?i 31 : eliminarea obligativita?ii ob?inerii avizului Ministerului de Justi?ie pentru modificarile la ROF aduse de catre Consiliul Superior sau de catre Conferin?a Na?ionala. - prin modificarea art.32 alin.1: preluarea conducerii filialelor jude?ene de catre Consiliul Superior, prin pre?edintele sau. Poate fi un precedent pentru instituirea unei conduceri autocrate, prin presedintele consiliului superior, a filialelor judetene a CECCAR, fara a mai tine cont de parerile presedintilor de filiale ; presedinti care cu siguranta nu vor mai exista daca se va aproba modificarea prevazuta la art.32 alin.(1). - prin modificarea art.32 alin.7: introducerea posibilita?ii de a de?ine doua mandate în Consiliul Superior. - prin modificarea art.23 alin.2 introducerea sanc?iunii cu radierea din eviden?a a exper?ilor contabili pentru abateri care aduc prejudicii de imagine profesiei, aspect care este pur subiectiv si nu este detaliat sau definit .
În nota de fundamentare nu este nici o referire la OG 65/1994. Mai mult, trebuie sa se revina asupra obligativitatii Consiliului Superior de a posta pe site Ceccar toate HCS.

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 314
Data de postare a opiniei: 21.06.2018 12:44:00
De la: Ionita Madalin Alexandru
Textul opiniei: Referitor la intentia dumneavoastra de a modifica art 10(2) din legea contabilitatii 82/1991 privind obligativitatea tuturor societatilor comerciale, indiferent de cifra de afaceri, indicatori economici sau domeniu de activitate sa angajeze un contabil sef sau director economic cu program cu norma intreaga va prezentam mai jos punctul nostru de vedere : Consideram ca aceasta masura reprezinta o ingradire a dreptului la munca si o discriminare la adresa profesionistilor contabili care nu apartin niciunui organism professional. Introducerea acestei modificari nu va face nimic altceva decat sa determine angajatorii sa renunte la contractele de munca cu contabillii angajati datorita cresterii nejustificate ale costurilor cu contabilitatea, si a se indrepta catre o persoana fizica sau juridica membra C.E.C.C.A.R. Prin impunerea unui salariu minim pe economie se creeaza astfel un dezechilibru si o discriminare intre cele doua categorii de contabili( cei care apartin ceccar care pot practica in continuare tarife mult mai mici decat salariul minim pe economie si care isi pot organiza si negocia programul de lucru fara nicio cosntrangere si cei care nu apartin acestui organism professional si pentru care legea prevede limite si interdictii). Luand in considerare acest aspect devine clar ca alegerea profesionistului se face pe criteriUl pretului mai mic si nici decum pe criteriu calitativ, aspect care din punctul nostru de vedere reprezinta un atac asupra principiului moralitatii si independentei, principii care guverneaza profesia contabila. Este de asemenea o ingradire a dreptului la munca lucru care contravIne flagrant cu articolul 41 din Constitutia Romaniei care apara acest drept pentru toti cetatenii sai. Avand in vedere caracterul discriminator al acestui proiect care nu face decat sa scindeze profesia contabila, va rugam sa analizati revizuirea lui si revenirea la forma initiala a legii.

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 312
Data de postare a opiniei: 20.06.2018 16:34:00
De la: MACAVEI VLAD
Textul opiniei: Va rog sa respingeti ca neintemeiata modificarea Art. 10 alin (2) din legea contabilitatii 82/1991 privind obligativitatea angajarii cu norma intreaga de 8 ore/zi a persoanei ce conduce contabilitatea (director economic, contabil sef, alta persoana imputernicita). Acest articol contravine Articolului 41 alin. 1 din CONSTITUTIA ROMANIEI care ne spune ca dreptul la munca nu poate fi ingradit. Persoanele ce angajeaza si cele care doresc sa fie angajate nu trebuie sa fie ingradite prin stabilirea unei norme intregi 8 ore/zi, acestea sa-si poate stabil un program de lucru si cu timp partial. Totodata nu se poate ingradi dreptul persoanei de a lucra la mai multi angajatori indiferent de norma. Dreptul de a munci este garantat prin Constitutie, la alin 3 de la acelasi articol din constitutie se precizeaza ca durata normala de lucru zilnica este de cel mult 8 ore/zi, deci se pot stabili norme mai mici de 8 ore/zi. Totodata aceasta modificare ar limita dreptul persoanei juridice (angajatorului) de as organiza activitatea conform specificului activitatii sale. In legatura cu studiile persoanei ce conduce contabilitatea, prin natura studilor superioare economice pe care le-a urmat, persoana in cauza primeste o calificare. Mentiunea "si o calificare profesionala obtinuta conform prevederilor legale in aceste domenii" trimite prin interpretare ca o astfel de calificare profesionala in domeniul contabilitatii o poate asigura numai calitatea de membru a CECCAR, ceea ce iarasi aceasta prevedere contravine articolului 41 alin (1) din Constitutia Romaniei privind dreptul la munca. Propunere: Pentru a deschide dreptul persoanelor de a muncii in domeniul contabilitatii si ca angajatorul sa nu fie limitat in a alege persoana angajata, ocupantul postului de contabil sef sau director economic poate sa aiba studii medii economice sau studii medii si un curs de calificare in domeniul financiar - contabil In ceea ce priveste modificarea art. 28 alin (10) din legea contabilitatii nr. 82/2018, ar trebui completat cu mentiunea ca situatile financiare anuale si raportarile semestriale pot fi intocmite si semnate de persoana care are responsabilitatea gestionarii entitatii. Comentariu: Acest drept se naste din responsabilitatea sa de a organiza si conduce contabilitatea conform Art. 10 alin. (1) din aceasi lege.
In ceea ce priveste modificarea art. 31 alin (1) din OG 65/1994, aceasta modificare trebuie respinsa, poate fi un precedent pentru instituirea unei conduceri autocrate, prin presedintele consiliului superior, a filialelor judetene a CECCAR, fara a mai tine cont de parerile presedintilor de filiale.
Cu privire la modificarea OG 65/1994, ar fi necesar modificarea si completarea Art. 2 alin (3) cu urmatorul continut: "(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a intocmii situatiile financiare."
Modificarea Art 10 al OG 65/1994 prin adaugarea urmatoarelor: "d) intocmirea si semnarea situatilor financiare pentru clientii sai;" "e) executa lucrari cu caracter fiscal, respectiv calculul de impozite, taxe si contributii, întocmirea si depunerea de declaratii fiscale si asigurarea reprezentarii clientului în relatia cu autoritatile fiscale, ca parte a unui contract de prestari de servicii în domeniul contabilitatii."

L537/2018
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
Număr de înregistrare: 311
Data de postare a opiniei: 20.06.2018 0:01:00
De la: Cristescu Cosmin
Textul opiniei: Aceeasi modificare s-a incercat si in anul 2010.Cred ca motivatia pe aceasta modificare legislativa nu isi regaseste locul. De ce absolventii de studii economice superioare sunt obligati sa aiba contract de munca cu 8 ore/firma iar firmele membre CECCAR nu? Nu exista o discriminare in acest sens? Nu se limiteaza dreptul oamenilor de a muncii si de avea un trai decent. Nu cunoastem realitatea ce ne inconjoara? exista firme mici cu 2-3 salariati cu un volum de munca ce nu necesita un compartiment cu 2 oameni si mai ales cu un Directior economic cu 8 ore. Oricum membrii CECCAR sunt profesionisti contabili organizati dupa alte legi, ei fiind prin definitie independenti fata de patroni. Pana la urma de ce se mai chinuiesc tinerii sa termine un ASE sau o alta Facultate de Stiinte Economice? Nu toti au posibilitatea sa intre in cadrul CECCAR. De ce doriti sa ne luati painea de la gura?

>>>


Go to top