Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L406/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top