Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L309/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top