Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L281/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top