Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L253/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top