Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L214/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L214/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Număr de înregistrare: 25
Data de postare a opiniei: 23.03.2018 0:45:00
De la: Lucian Todoran
Textul opiniei: Propun ca sugestia de la pct. 3 din avizul Consiliului Legislativ 142/2018 sa fie transpusa în legisla?ie în sensul de a completa, ?i nu de a abroga a?a cum era propunerea Consiliului, art. 11^1 al Legii 544/2001. Propun a?adar, modificarea art. 11^1 al Legii 544/2001 astfel: „Orice autoritate contractanta, astfel cum este definita prin lege, are obligatia sa puna la dispozitia persoanei fizice sau juridice interesate, în condi?iile prevazute la art. 7 ?i în forma integrala, contractele de achizitii publice, contractele sectoriale, contractele de concesiune de lucrari, servicii sau bunuri, a contractelor de închiriere ?i a contractelor de vânzare, precum ?i actele subsecvente acestor contracte, fara a fi necesar acordul cosemnatarilor contractelor.”.
Arat ca toate aceste contracte sunt informa?ii de interes public, a?a cum le define?te art. 2, lit. c) al Legii 544/2001. Men?ionarea lor expresa în lege nu afirma, ci clarifica faptul ca ?i actele semnate de autorita?ile ?i institu?iile publice alaturi de alte persoane/entita?i sunt, de asemenea informa?ii de interes public. Iar men?ionarea faptului ca nu e nevoie de acordul cosemnatarilor pentru a le comunica va face legea mai u?or de aplicat. În fine, men?ionarea faptului ca acele contracte trebuie comunicate în forma integrala va preveni situa?ii de trunchiere a contractelor.
Completând - ?i nu abrogând - art. 11^1 al Legii 544/2001 se va suplimenta lista informa?iilor comunicate din oficiu ?i se va clarifica comunicarea contractelor la cerere.Go to top