Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L138/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top