Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L135/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top