Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L119/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top