Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L593/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top