Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L97/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top