Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L71/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top