Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L42/2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L42/2018
Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii
Număr de înregistrare: 283
Data de postare a opiniei: 23.10.2017 23:29:00
De la: Adrian Mihai Ionescu
Textul opiniei: La art. 10 se va specifica:
la pct (1) lit. c) ca va con?ine certificatul de urbanism obligatoriu acordul vecinilor de tarla ?i din tarlalele vecine
la pct (1) lit. d) ca este vorba despre contract de consultan?a ?i asisten?a tehnica ?i juridica, consultantul este profesionist în sensul legii ?i raspunde nelimitat în solidar cu asiguratorul sau de raspundere profesionala atât fa?a de beneficiar, fa?a de alte persoane prevazute în lege, cât ?i alte persoane ce se considera vatamate, contractul constituind titlu executoriu în beneficiul acestor persoane. Contractul se publica pe pagina de Internet a(le) UAT-urilor în care se afla terenurile ?i sediile sociale ale asiguratorului ?i beneficiarului. Cererile de despagubire sunt scutite de taxe ?i pot fi adresate direct asiguratorului.Go to top