Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L541/2017 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 309
Data de postare a opiniei: 30.11.2017 10:53:00
De la: Oprea Ionita
Textul opiniei: Conform L53/2003 - Codul muncii, toate posturile din sistemul bugetar sunt scoase la concurs. Se presupune ca acel pensionar s-a înscris la un asemenea concurs pentru ca venitul obtinut din pensie nu îi este suficient, pentru ca vârsta înca îi permite si pentru ca are cunostintele si abilitatile cerute de acel post. Pensionarul nu a obtinut un post la stat prin abuz ci prin participarea la un concurs. În alta ordine de idei referindu-ne la pensionarii militari de exemplu, sunt pensionari militari foarte tineri, deoarece incepand cu anii 2000, pentru ca Romania sa fie primita în NATO, a trebuit sa reduca drastic efectivele armatei, si foarte multe cadre militare tinere au fost pensionate anticipat, la acea vreme, cu pensii destul de mici, care nici acum nu sunt foarte mari. Acesti oameni au fost nevoiti sa lucreze în continuare, unii dintre ei facând cursuri sau noi studii universitare în alte domenii, pentru ca este lesne de înteles ca nu se puteau angaja în viata civila cu cunostintele avute din armata. La acea data nici o lege nu prevedea ca nu se pot angaja în institutii publice, drept pentru care si-au început o noua cariera chiar si într-o institutie publica. Nu poti sa vii acum si sa spui ca tu nu mai poti lucra aici te duci în particular, mai ales ca sunt zone ale tarii unde pe anumite meserii nu gasesti nicicum sa te angajezi în sectorul privat. În conditiile actuale în care de exemplu la primarii salariile functionarilor au fost votate aleatoriu de catre consiliile locale cu singura conditie sa nu depaseasca salariul primarului, si unii functionari au deja salarii de 8000 de lei net, sugerez ca a doua conditie a propunerii legislative, cea care prevede ca venitul net cumulat din pensie si salariu sa nu fie mai mare decât de 2 ori salariul mediu brut pe economie, sa fie reformulat si sa prevada ca venitul cumulat net din pensie si salariu sa nu depaseasca salariul unui primar de municipiu (spre exemplu) sau de 3 ori venitul mediul brut pe economie. Sustin aceasta propunere prin urmatoarele argumete: 1. Daca prima conditie ca pensie sa nu fie mai mare de odata si jumatate decât un salariu mediu brut pe economie, pare corecta, pentru a limita totusi angajarile celor cu pensii prea mari 2. la a doua conditie trebuie tinut cont, ca totusi acel pensionar care este si angajat pe baza de contract, într-o institutie de stat, presteaza o munca pentru care merita o recompensa si nu primeste niste bani nemunciti, cadou de la stat.

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 300
Data de postare a opiniei: 14.11.2017 14:40:00
De la: Craciunescu Virgil
Textul opiniei: In conditiile in care exista la nivel de tara un deficit de forta de munca , de ce nu se permite persoanelor care s-au pensionat anticipat sa cumuleze pensia cu alte castiguri salariale ? M-am pensionat anticipat in aprilie 2017 ( din motive neimputabile mie ) si acum , conform legii , sunt conditionat pentru angajarea in alt loc de munca de renuntarea la pensia anticipata partiala de care dispun acum. Iar daca ma angajez in alta parte , renuntand la pensie sunt conditionat de obtinerea unor venituri salariale peste salariul mediu brut pe tara , altfel voi pierde la punctajul final pentru pensia de varsta normala. Ca si in cazul persoanelor cu handicap , nu este normal sa nu-mi pot completa veniturile legal prestand ca angajat si nefiind constrans de alte conditii .

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 294
Data de postare a opiniei: 03.11.2017 10:36:00
De la: Mitrofan Neculae
Textul opiniei: Va rog sa-mi permiteti o corectie la opinia transmisa astazi 03.11.2017: in loc de " cel mult la nivelul salariului mediu" va fi "la nivelul salariului mediu". Multumesc.

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 293
Data de postare a opiniei: 03.11.2017 10:05:00
De la: Mitrofan Neculae
Textul opiniei: Dreptul la munca nu este ingradit prin Constituitie si lege. Pensia este proprietate potrivit Protocol Uniune Europeana. Daca vointa politica este de a aduce atingere acestor drepturi, in cazul cumularzilor, apreciez ca cel mai corect mod , nediscriminatoriu, este de a plafona pensia la nivelul salariului mediu luat in calcul la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale, anual, indiferent de nivelul salariului. In felul acesta, toti cei care au dreptul de a munci, la stat sau la privat, primesc pensia cuvenita, cel mult la nivelul salariului mediu. Nu este corect, moral, etc, sa nu primeasca nicicum pensia pentru ca are salariul sau pensia cu 1 leu mai mult decat un prag ales, cu rautate.

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 292
Data de postare a opiniei: 03.11.2017 9:56:00
De la: Vlad Ion
Textul opiniei: Voi face referire numai la situa?ia mea, existând cu siguran?a spe?e identice în toate domeniile de activitate (medicina, înva?amânt, cultura, protec?ie sociala, aviatori, etc.). Subsemnatul, plecat în MApN de la 13 ani (liceu militar ?i ?coala militara de ofi?eri), fost militar cu o cariera stralucita (misiuni de lupta în Angola, Congo, Afganistan) am fost trecut în rezerva la 43 de ani fara voia mea, datorita reorganizarii Armatei Române. În urma acordurilor cu NATO, trecut în rezerva fara nicio alta pregatire profesionala, Statul Român mi-a oferit ca masuri de protec?ie sociala, dreptul la o pensie anticipata par?iala de 1000 de lei ?i dreptul de a ma angaja în continuare în orice sector de activitate tocmai în ideea de a mi se crea o protec?ie sociala fireasca si impusa de NATO, prin ORDONANTA nr. 7 din 26 ianuarie 1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica în perioada restructurarii marilor unitati. În anul 2006, printr-un examen extrem de dificil, am reu?it sa devin func?ionar public ?i sa-mi desfa?or activitatea în cadrul unei Direc?ii Comunitare Jude?ene de Eviden?a a Persoanelor, pe o func?ie unica în Compartimentul de achizi?ii publice. Întrucât am fost ?i sunt un specialist în comunica?ii ?i informatica ?i pentru ca niciun informatician nu a dorit sa se angajeze în sistemul public pe un salariu foarte mic, am îndeplinit timp de 11 ani ?i înca îndeplinesc PRIN CUMUL, fara niciun ban în plus ?i sarcinile postului de informatician precum ?i cele de administrator de re?ea, administrator de securitate, administrator server, administrator baze de date eviden?a persoane, ?ef mentenan?a re?ea, calculatoare, mijloace de comunicare, etc. În 2010, când a trebuit sa optez între pensie si salariu, întrucât valoarea pensiei mele devenise 1900 lei, am fost rugat cu insisten?a de conducerea institu?iei de a nu pleca ?i a lasa institu?ia în aer ?i sa renun? la pensie în speran?a ca poate se va elimina interdic?ia cumul pensie cu salariu. Din respect pentru colegii mei ?i pentru buna func?ionare a institu?iei, ca un mare patriot ?i crezând în valori, am renun?at la pensie ?i am ramas cu un salariu de 750 lei lunar pe atunci (urmare a taierilor salariale cu 25%). Adica, pâna în 2014 când a fost eliminata de catre PSD aceasta interdic?ie, am pierdut din bugetul familiei ?i am luat de la gura copilului meu o suma foarte mare de bani.
CONSIDER CA MI S-A FACUT O MARE NEDREPTATE ÎNTRUCÂT AM PRIMIT DREPTUL LA MUNCA INCLUSIV ÎN ADMINISTRA?IE NU PRIN FURT, NU PRIN ARANJAMENTE MURDARE, NU PRIN JOCURI NESIM?ITE, NU PRIN ARANJAMENTE MESCHINE CI PUR ?I SIMPLU CA PROTEC?IE SOCIALA, URMARE A INTRARII ROMÂNIEI ÎN NATO !
Acum, istoria se repeta, fiind nevoit sa-mi pierd locul de munca definitiv începând cu 01.01.2018 (conform ultimelor precizari ale ministrului muncii), de?i sunt mai mult decât calificat ?i profesionist decât orice alt nou angajat în institu?ia în care îmi desfa?or activitatea, având 2 faculta?i, una de ?tiin?e economice ?i alta, de comunica?ii ?i informatica, masterat în ?tiin?e economice ?i numeroase cursuri de pregatire în administra?ia publica locala. Consider ca din nou mi se face o mare nedreptate, din urmatoarele considerente:
- Repet, la data trecerii mele în rezerva am primit dreptul la munca în orice sector ca masura de protec?ie sociala ?i nu am nimic în comun cu angajarile ”?menuite” din MAI; - Pensia primita nu a fost una completa ci o pensie anticipata par?iala în cunatum de 1000 lei; - Salariul actual, reprezinta o completare a veniturilor ob?inute din pensia anticipata par?iala si nu este deloc nesim?ita în comparatie cu pensiile apar?inând unor ofi?eri din MAI de care s-a tot vorbit în ultima perioada; - Chiar daca optez pentru pensie, suma aferenta salariului meu tot va trebui platita altei persoane deci Statul Român nu câ?tiga absolut nimic, dimpotriva, pierde un func?ionar public pregatit la cel mai înalt nivel!; - Prin optarea mea de a renun?a la func?ia din administra?ie, pierd orice ?ansa de a ma reangaja în mediul privat, întrucât vârsta mea de 54 de ani nu mai intereseaza pe nimeni; - Pierderea veniturilor din salariu va reprezenta o problema sociala grava pentru familia mea întrucât nu aveam cum sa anticipez aceasta decizie iar rezultatele vor fi dezastruoase în plan financiar, ceea ce nu este deloc corect!.
Dincolo de aceste considerente personale, mai exista ?i urmatoarele aspecte: - Prin plecarea mea, institu?ia în care îmi desfa?or activitatea pierde un mare specialist atât pe achizi?ii publice cât ?i pe informatica; - Întrucât cele doua posturi sunt unice, în locul meu vor trebui angajate 2 persoane, adica în loc de un salariu institu?ia va plati doua, deci costurile cu salarizarea se vor dubla; - Persoanele care vor fi angajate, nu vor avea nici pe departe experien?a mea în achizi?ii sau informatica, fapt care va genera probleme grave în func?ionarea institu?iei; - Durata de angajare presupune cel pu?in 3 luni, timp în are activitatea institu?iei va fi paralizata; - Daca în 11 ani niciun informatician nu a dorit sa se angajeze pe un salariu foarte mic pu?in probabil ca va dori acum. Imagina?i-va doar ce se va întâmpla cu o institu?ie a caror atribu?ii principale sunt bazele de date ?i în care func?ia de informatician este vitala sa nu mai aiba ocupat un astfel de post, chiar ?i pentru o perioada limitata de timp !!!!!. Dincolo de aspectele mai sus men?ionate: - Trebuie avute în vedere aspectele legale, constitu?ionale care presupun aplicarea interdic?iei cumul salariu tuturor ceta?enilor din România, adica vor fi afectate toate domeniile de activitate pentru ca CCR nu permite excep?ii decât în cazul magistra?ilor de la CCR (vezi Decizia CCR nr. Decizia nr. 1414/2009); - Din rândul cadrelor militare care au fost trecute în rezerva prin Ordonan?a 7/1998, cu dreptul la munca indiferent de sectorul de activitate, nu cred sa mai existe în acest moment mai mult de 10 persoane în toata ?ara care sa cumuleze pensia cu salariul iar ace?tia au pensii rezonabile, de bun sim?, sub 4500 de lei; - Marii profitori ai cumulului pensie salariu au început sa apara în cadrul MAI în ultimii doi ani întrucât în MApN, era un ordin intern care interzicea angajarea unui pensionar militar în cadrul aceleia?i unita?i dupa pensionare; - Pensiile celor ie?i?i la 42 de ani din MAI sunt cu adevarat nesim?ite dar faptul ca au reu?it sa se reangajeze în acela?i sistem pe salarii foarte mari, nu înseamna ca persoane ca mine, ca unii doctori, profesori, actori, etc. sa le fie interzis dreptul de a profesa, de a muncii conform pregatirii lor profesionale. Este absurd! - Atunci, ce vina are unul ca mine, care n-a facut altceva decât sa munceasca cinstit????? - Ce legatura are adunarea veniturilor din pensie ?i salariu ?i stabilirea unui prag pentru acestea când atât pensia cât ?i salariile sunt fluctuante an de an? Este ridicol!!!!

PROPUNERI:

a. Militarii care au fost trecuti în rezerva cu pensie anticipata partiala ca urmare a restructurarilor intervenite în Armata României în baza ORDONAN?EI nr. 7/1998, sa fie exclu?i de la interdictia de a beneficia de pensie si salariu, constituind un caz special de respectare a angajamentelor României fata de NATO, a contractelor existente în acele momente între acesti militari si Statul Român.
b. Daca Statul Român nu are onoare si îsi încalca propriile promisiuni legiferate de un act legal prin votul Parlamentului, adoptat în vederea respectarii unor întelegeri internationale privind admiterea României în NATO, respectiv ordonanta amintita mai sus, în opinia mea, stabilirea unui plafon al pensiei pâna la care se poate cumula pensia cu salariul la o valoare neta care sa nu depa?easca cu mai mult de 50% nivelul câ?tigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este mai mult decât onorabila având în vedere faptul ca România nu este într-o criza economica profunda care sa impuna masuri excep?ionale !
Aceasta masura ar determina pe cei cu pensii speciale foarte mari din MAI ?i nu numai, sa renun?e la salariu ?i sa ramâna la pensie. De asemenea, pensionarii din toate celelalte categorii sociale s-ar încadra în acest plafon ?i în acest caz, nu ar avea de suferit niciun domeniu profesional.
c. Cea de-a doua condi?ie, de introducere a unui plafon la câstigurile nete rezultate din cumul este nejustificata, extrem de nefundamentata, incorecta si nerealista, paguboasa, vatamatoare pentru familiile celor afectati, din urmatoarele considerente: 1. Salariile din administratia publica locala sunt variabile, în functie de bugetul institutiei. Mai concret, daca în primul trimestru al unui an bugetar se considera ca mi se poate acorda un salariu brut de 3000 lei, exista posibilitatea reala ca pâna la sfârsitul anului din cauza lipsei banilor la bugetul local, sa se scada salariul la 2500 lei. La fel de bine, valoarea salariului poate creste la rectificarea bugetara semestriala la 3500 lei. Ori aceasta fluctuatie este imprevizibila, nu are caracter predictibil si poate afecta grav veniturile unei familii care are împrumuturi la banca spre exemplu; 2. Este complet inoportun si neplacut sub toate aspectele pentru persoanele care se gasesc în situatia cumulului în aceasta situatie. Adica astazi trebuie sa renunte la salariu ca depaseste nivelul veniturilor cu 1 leu dar peste 3 luni când salariul este diminuat sa nu mai faca parte din administratia publica pentru ca a optat pentru pensie. d. Daca totu?i, nu se dore?te sub nicio forma sa se renun?e la stabilirea unui plafon al veniturilor nete rezultate din cumul, atunci, ar fi mult mai bine si mai corect, adica raul cel mai bun, ca persoanele aflate în situatia depasirii plafonului respectiv, sa ramâna cu dreptul de a lucra la stat cu condi?ia sa renun?e la diferen?a în plus dintre plafonul veniturilor nete stabilit de lege si cuantumul veniturilor obtinute din pensie si salariu, diferenta care va fi retinuta de angajator. Exemplu: în anul 2017, salariul mediu brut este de 3131 lei. Plafonul pâna la care se poate cumula pensia cu salariul este de 6262 lei. Subsemnatul are o pensie neta de 3800 lei si un salariu în administratia publica locala de 3500 lei. Totalul veniturilor nete sunt în cuantum de 7300 lei. În aceasta situatie, persoana respectiva va primi doar 6262 lei, diferenta de 1038 lei fiind retinuta de angajator. Dincolo de toate cele prezentate în prezenta, va rog sa analiza?i ?i sa adopta?i o prevedere legala ?inând cont ?i de numarul real al celor care beneficiaza la acest moment de pensie ?i salariu. Daca este vorba doar de un numar limitat de persoane, atunci este extrem de important ca noua legisla?ie sa fie adoptata doar pentru viitor sau sa afecteze doar pe acei pensionari de lux care au pensii foarte mari, cu adevarat nesim?ite ?i nu pe cei care sunt în postura mea sau a unor pensionari din domenii de activitate cu un înalt impact social.

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 290
Data de postare a opiniei: 30.10.2017 21:15:00
De la: Arama Adrian
Textul opiniei: Legea 329 a fost abrogata . A fost buna ??? A fost rea ??? A facut cineva un calcul financiar daca a adus legea asta ceva bani la buget,daca unii medici nu au mai lucrat în urma aplicarii legii oare au murit niste oameni care puteau fi salvati de acei medici , din învatamânt daca au plecat niste profesori natiunea noastra a avut ceva de pierdut oare pe linia educatiei ??? 329 ca si prezentul proiect rade total un drept financiar daca acesta este mai mare cu un leu fata de un prag. De ce nu se taie plusul ce depaseste acel prag? Problema cumulului deranjeaza exact din motivul aratat foarte bine la motivatia proiectului si ma refer la angajarile rapide pe aceleasi functii dupa pensionarea anticipata. Deci as propune un amendament la proiect care sa restrictioneze simplu aceste angajari imediate pe functii transformate special pentru cumulard.

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 286
Data de postare a opiniei: 25.10.2017 10:03:00
De la: GROPARU ALEXANDRU
Textul opiniei: Sa vedem daca “AVEM CU CINE” discuta sau se va adopta o lege la fel de stramba ca L 329/2009 !
Prezint cateva situatii care se vor manifesta odata cu aplicarea acestei legi(!): 1. Ce se intampla ce cei care au pensia mai mare cu 1 leu peste prag? Dar daca in urma indexarii/maririi/recalcularii pensiei, aceasta creste cu 1 leu peste prag ? UNDE ESTE VINA LOR ? 2. Legat de suma obtinuta prin cumul: ce se intampla cu cei care au salarii variabile si care 10 luni pe an au venitul cumulat SUB prag si intr-o luna depasesc pragul cu 1 leu ? UNDE ESTE VINA LOR ? 3. O chestiune de principiu: o persoana care are pensia cu 1 leu peste barem si si-o suspenda va trai doar cu salariul, in timp ce o persoana care are pensia cu 1 leu SUB prag va trai cu cele doua venituri cumulate ! Diferenta dintre ei ar fi de 2 lei…; in realitate este de o pensie intreaga ! (Exact asta a fost cazul meu pe timpul “functionarii” L329/2009 cand am pierdut 50 de pensii care erau cu cateva zeci de lei peste prag…!) UNDE A FOST VINA MEA !? O solutie: SUPENDAREA DIFERENTEI dintre pensie/venit cumulat si un anume prag DECENT ALES ! Niciuna dintre problemele enumerate nu vor mai aparea in cazul suspendarii diferentei ! Subliniez faptul ca solutia suspendarii diferentei a fost retinuta ca fiind viabila de institutia Avocatului Poporului in Raportul anual pe 2015. Cele trei situatii prezente se vor a se constitui intr-un modest studiu de impact, intr-o minima analiza asupra cazurilor care vor genera VADITE NEDREPTATI (si cate or mai fi…) ! In mod normal, fie si numai aceste trei situatii ar trebui sa dea de gandit ! Trec peste faptul ca se incalca art.41 din Constitutie, ca si L329; trec peste faptul ca proiectul “are grija” in continuare de privilegiati, adica tocmai de cei care au generat “revolta opiniei publice”, chiar ei fiind exemplele prezentate in mass-media, ca si L329; dar nu pot sa trec peste faptul ca e facuta cu ciuda si dusmanie, tot ca si L329 ! Tare as vrea sa vad ca un partid se apleaca asupra observatiilor venite "de jos" ! O fi oare posibil ?! Pentru detalii va stau la dispozitie.

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 279
Data de postare a opiniei: 18.10.2017 18:08:00
De la: S. Agache
Textul opiniei: Intrebari ale caror raspunsuri ar trebui sa le gasim in lege: 1. Ce se intampla cu salariatii care au venituri lunare fluctuante, de exemplu profesorii care in unele luni au elevi in practica si venitul se diminueaza? 2. De ce legea introduce noi discriminari: a. fata de magistrati; b. fata de cei alesi; c. fata de cei din mediul privat? Eu muncesc unde am expertiza! Credeam ca un criteriu important in Romania este cel al competentei! 3. Cum ramane cu neretroactivitatea legii? 4. Legea interzice un drept fundamental: dreptul la munca? 5. Ce se intampla cu angajatii care au un contract de munca pe o perioada nedeterminata?

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 278
Data de postare a opiniei: 12.10.2017 12:50:00
De la: Dinca Florin
Textul opiniei: 1.Din analiza listei de sus?inatori ai proiectului de lege, se constata faptul ca la pozi?iile nr.9 ?i nr.33, semneaza aceea?i persoana, respectiv Zainea Cornel aspect ce denota ”seriozitatea acestui proiect”. 2. Motiva?ia este una extrem de puerila, neavând niciun argument de natura economica. Mai mult decât atât, se invoca legea nr.329/2009, act normativ care a fost elaborat în vederea stoparii efectelor crizei economice, situa?ie care nu persista la momentul prezent. 3.Este încalcat în mod flagrant art.41 din Constitu?ia României, care prevede dreptul oricarui ceta?ean de a-?i alege locul de munca, fara niciun fel de discriminare.

L541/2017
Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
Număr de înregistrare: 275
Data de postare a opiniei: 08.10.2017 13:10:00
De la: vasilescu george
Textul opiniei: Un drept castigat si constitutional garantat, intarit printr-o decizie a CCR nu poate fi raportat la nivelul salariului mediu brut dintr-o anumita perioada. Retroactivitatea legii este o alta problema anticonstitutionala. Aritmetica proiectului este o alta probleme deoarece numai cuantumul pensiei nete este in discutie si nu ar trebui sa intre in ecuatie cumularea cu castigurile salariale. Pentru drepturile salariale cumulate se platesc contributiile catre stat conform legii.Go to top