Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L464/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top