Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L111/2017 Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 220
Data de postare a opiniei: 08.05.2017 15:24:00
De la: Popescu Ion
Textul opiniei: La art. 17 beneficiari ai sporului de 25% sunt doar cei din legea 490/2004, fara sa fie prinsi si cei din legea 284/2010 astfel se creeaza o discriminare.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 219
Data de postare a opiniei: 08.05.2017 13:22:00
De la: Bogdan Popescu
Textul opiniei: Este inadmisibil ca functionarilor publici grad superior din unitatile teritoriale sa li se micsoreze salariile de baza aflate in plata. Gradele debutant, asistent si principal primesc majorari ale salariilor, iar la gradul superior se micsoreaza, nici macar nu se mentin la nivelul celor aflate in plata in acest moment, ceea ce este discriminatoriu. Este neconstitutionala aceasta diminuare a salariilor, deoarece drepturile salariale nu pot fi taiate decat în una dintre situatiile de exceptie la care face referire art. 53 din Constitutie, restrângerea dreptului la salariu fiind conditionata mai ales de circumscrierea motivelor expres prevazute de textul constitutional, si anume pentru apararea securitatii nationale, dar si de intinderea restrangerii pe o perioada determinata de timp, conditii care nu se respecta prin aceasta prevedere din Lege. Întrucât dreptul la salariu este corolarul unui drept constitutional, si anume dreptul la munca, se constata ca diminuarea sa se constituie într-o veritabila restrângere a exercitiului dreptului la munca. O atare masura se poate realiza numai în conditiile strict si limitativ prevazute de art.53 din Constitutie. Pentru ca restrângerea mentionata sa poata fi justificata, trebuie întrunite, în mod cumulativ, cerintele expres prevazute de art.53 din Constitutie, si anume: - sa fie prevazuta prin lege; - sa se impuna restrângerea sa; - restrângerea sa se circumscrie motivelor expres prevazute de textul constitutional, si anume pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav; - sa fie necesara într-o societate democratica; - sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o; - sa fie aplicata în mod nediscriminatoriu; - sa nu aduca atingere existentei dreptului sau a libertatii. Masurile legislative preconizate sunt de natura a încalca dreptul la un nivel de trai decent, afectându-se, în mod drastic acest drept constitutional. Restrângerea exercitiului dreptului la salariu contravine art.15 si art.18 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art.1 par.1 din Protocolul aditional la Conventie, art.2 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, art.1 pct.2 si 4, art.20, art.23, si art.24 din Carta sociala europeana si art.6 din Tratatul Uniunii Europene. Nu taiati salariile aflate in plata ale functionarilor publici de executie grad profesional superior din unitatile teritoriale. Este discriminatoriu si neconstitutional ceea ce vrea sa faca Guvernul. Va rugam stimati parlamentari sa amendati aceasta prevedere neconstitutionala si sa mentineti salariile de baza ale functionarilor publici de executie grad profesional superior la nivelul salariilor de baza aflate in plata la momentul actual.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 218
Data de postare a opiniei: 08.05.2017 12:42:00
De la: Otilia Marinescu
Textul opiniei: Nu taiati salariile aflate in plata ale functionarilor publici de executie grad profesional superior din unitatile teritoriale. Este discriminare ceea ce vrea sa faca Guvernul. Va rugam stimati parlamentari sa amendati aceasta prevedere neconstitutionala si sa mentineti salariile aflate in plata la nivelul actual.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 217
Data de postare a opiniei: 08.05.2017 12:31:00
De la: Cosmin Iurea
Textul opiniei: In grila de salarizare prevazuta in anexa VIII, Cap. I, lit A, punctul II, Salarii pentru personalul din unitatile teritoriale, lit. b) Functii publice generale de executie, care se aplica in cadrul Directiilor de sanatate publica, salariile de baza gradatia 0, prevazute pentru functiile de consilier, consilier juridic, expert, inspector, grad profesional superior, precum si cele de la lit.a) Functii publice de conducere, respectiv director executiv si director executiv adjunct, sunt cu mult diminuate, astfel ca acestea scad consistent fata de nivelul salariilor de baza aflate in plata in acest moment, in timp ce salariile pentru celelalte grade profesionale ale acestor functii, respectiv gradele principal, asistent si debutant beneficiaza de majorari , ca de altfel si celelalte functii din cadrul institutiei. Diminuarea salariilor aflate in plata ale functionarilor publici grad profesional superior este discriminatorie, neconstitutionala si incalca principiile Legii care se refera la eliminarea discrepantelor, la aplicarea principiului legalitatii si principiul ierarhizari, in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si si importanta activitatii desfasurate.Propunem modificarea Legii si majorarea salariilor de baza prevazute pentru functiile de consilier, consilier juridic, expert, inspector, grad profesional superior, gradatia 0, precum si salariile prevazute pentru functiile de director executiv si director executiv adjunct, cel putin la nivelul celor aflate in plata la momentul actual.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 216
Data de postare a opiniei: 08.05.2017 12:29:00
De la: Adriana Ganea
Textul opiniei: In grila de salarizare prevazuta in anexa VIII, Cap. I, lit A, punctul II, Salarii pentru personalul din unitatile teritoriale, lit. b) Functii publice generale de executie, care se aplica in cadrul Directiilor de sanatate publica, salariile de baza gradatia 0, prevazute pentru functiile de consilier, consilier juridic, expert, inspector, grad profesional superior, precum si cele de la lit.a) Functii publice de conducere, respectiv director executiv si director executiv adjunct, sunt cu mult diminuate, astfel ca acestea scad consistent fata de nivelul salariilor de baza aflate in plata in acest moment, in timp ce salariile pentru celelalte grade profesionale ale acestor functii, respectiv gradele principal, asistent si debutant beneficiaza de majorari , ca de altfel si celelalte functii din cadrul institutiei. Diminuarea salariilor aflate in plata ale functionarilor publici grad profesional superior este discriminatorie, neconstitutionala si incalca principiile Legii care se refera la eliminarea discrepantelor, la aplicarea principiului legalitatii si principiul ierarhizari, in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si si importanta activitatii desfasurate.Propunem modificarea Legii si majorarea salariilor de baza prevazute pentru functiile de consilier, consilier juridic, expert, inspector, grad profesional superior, gradatia 0, precum si salariile prevazute pentru functiile de director executiv si director executiv adjunct, cel putin la nivelul celor aflate in plata la momentul actual.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 215
Data de postare a opiniei: 08.05.2017 8:28:00
De la: Voinea Catalina
Textul opiniei: Buna ziua, sunt medic scolar în Craiova si pentru ca în legea care este în dezbatere, medicina scolara apare la grila de neclinic va rog sa tineti cont de Ord. nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 115/2004, de legea 53/2016, dar si de faptul ca noi avem hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile din anii 2006-2007 cu privire de apartenenta la grilele de salarizare pe unitati clinice. De asemenea va rog sa revedeti legea 250/2016 în care la Anexa I- nota 4 este prevazut ca pentru cabinetele medicale si de medicina dentara din unitatile de învatamânt prescolar, scolar si universitar salarizarea se face conform grilelor clinice.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 213
Data de postare a opiniei: 08.05.2017 0:00:00
De la: Ghinescu Iulian
Textul opiniei: Potrivit proiectului pe de o parte la art. 3 alin. (1) și alin. (4) se prevede faptul că, sistemul de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite, ordonatorii de credite având obligația să stabilească salariile de bază/soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază/indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu, iar pe de altă parte la art. 11 alin. (1) și alin. (3) se prevede faptul că, nivelul salariilor lunare se stabilește, prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a consiliului general al Municipiului București, după caz, fără a depăși limita maximă a indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a vicepreședintelui consiliului general al municipiului București, cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.
 În condițiile în care potrivit prevederilor:
 - art. 6 din proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se stabilește faptul că sistemul de salarizare are la bază pricipiile legalității, nediscriminării, egalității, importanței sociale și a muncii, stimulării personalului din sectorul bugetar, ierarhizării, transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale și sustenabilității financiare;
 - art. 7 lit. g) din proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice salariul lunar cuprinde salariul de bază sau soldele funcției de bază/ salariile funcției de bază, ori, după caz, indemnizația lunară sau indemnizația de încadrare, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar;
 - art. 36 alin. (1) din proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/ soldelor funcțiilor de bază/ salariilor funcțiilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor legii menționate este de competența ordonatorilor de credite;
 - art. 42 din proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice încălcarea dispozițiilor legii menționate, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, patrimonială, sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii;
 - art. 1 alin. (1) lit. d) și lit. e) din Legea nr. 215/2001 autorităţi deliberative sunt consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, iar autorităţi executive sunt primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti şi preşedintele consiliului judeţean;
 - art. 62 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie;
 - art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 primarul exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 - art. 2 alin. (1) pct. c) din Legea nr. 273/2006 autorităţi ale administraţiei publice locale sunt consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, primarii, primarii de sectoare şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive;
 - art. 21 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unităţilor administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi preşedinţii consiliilor judeţene, iar conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică, cărora li se alocă fonduri din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz.
 Consider faptul că prin textul de lege trebuie prevăzut în mod expres:
 1. Care autoritate stabilește nivelul salariilor lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu excepția instituțiile și autoritățile publice finanțate integral din venituri proprii: autoritatea deliberativă sau autoritatea executivă.
 Trebuie avută în vedere posibilitatea ca autoritatea deliberativă să stabilească altceva decât propunerea autorității executive.
 2. Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/ soldelor funcțiilor de bază/ salariilor funcțiilor de bază/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor proiectului de lege menționat este tot de competența ordonatorului de credite, chiar și în cazul în care autoritatea deliberativă stabilește are drepturi față de voința ordonatorului de credite.
 3. Care autoritate răspunde disciplinar, patrimonial, sau penal, pentru încălcarea dispozițiilor proiectului de lege menționat, precum și pentru acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor proiectului de lege menționat: autoritatea deliberativă sau autoritatea executivă.
  Și această situație se referă la posibilitatea ca autoritatea deliberativă să stabilească altceva decât propunerea autorității executive.
 4. Ce se întâmplă cu salariile de bază sau, după caz, salariile lunare ale personalului plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu excepția instituțiile și autoritățile publice finanțate integral din venituri proprii care, începând cu data de 01.07.2017, depășesc limita maximă a indemnizației lunare a funcției de viceprimar (trebuie avut în vedere că există în prezent astfel de salarii de bază mai mari decât indemnizația viceprimarului).
  5. Stabilirea nivelului salariilor lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu excepția instituțiile și autoritățile publice finanțate integral din venituri proprii, se realizează lunar sau anual.

 Totodată, ținând seama de:
 - punctul 34. din Decizia Curții Constituționale nr. 794/2016, prin care “(…) Curtea constată că, în vederea egalizării prevăzute de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, "nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare", care trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică.
 - Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 991 din 08 decembrie 2016, potrivit căruia Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligația transmiterii datelor colectate prin intermediul formularului M500 la Inspecţia Muncii, date ce se referă la toate drepturile salariale din autoritățile și instituțiile publice, astfel că la această dată ar trebui să existe date corespunzătoare lunilor noiembrie- decembrie 2016, respectiv ianuarie- martie 2017.
 Considerăm faptul că, nu există motiv sau temei legal, în virtutea căruia prin proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu încălcarea principiilor pe care aceasta le reglementează și anume al legalității, nediscriminării, egalității, importanței sociale și a muncii, stimulării personalului din sectorul bugetar, ierarhizării, transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale și sustenabilității financiare, și având datele transmise prin intermediul formularului M500, să nu se stabilească pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, o salarizare unitară cel puțin la nivel de organizare (comună, oraș, municipiu, sectoarele Municipiului București, Primăria Generală a Municipiului București).
Aici trebuie avut în vedere și faptul că, unele instituții sau autorități publice ale administrației publice locale, au aplicat prevederile legale cu privire la salarizare conform propriilor interpretări (formularele M500 gestionate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Inspecţia Muncii poate demonstra cele menționate) și tocmai de aceea reglementarea modului de stabilire a veniturilor lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a consiliului general al municipiului Bucureşti, fără a depăşi limita maximă a indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a vicepreşedintelui consiliului general al municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare nu va face altceva decât să creeze cadrul legal pentru “acoperirea” acestor interpretări.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 214
Data de postare a opiniei: 07.05.2017 14:44:00
De la: Dinu Dumitru
Textul opiniei: Domnilor parlamentari ati votat art.67 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 suspendind plata restantelor la pensiile militare recalculate primite marite din 1.01.2016 pina in trimetrul patru 2017. In prezent doriti sa votati art. 40 din viitoarea Legea a Salarizarii Unitare pe 2017 prin care sa inghetati pensiile militare pina in anul 2022 si sa suspendati actualizarea conform art. 60 din Legea 223/2015 . Dumneavoastra si guvernul asimilati pensiile militare ca fiid speciale ceea ce nu este adevarat si corect. In concluzie va rugam ca pensiile militare de stat sa nu faca obiectul art. 40 din viitoarea Lege a Salarizarii Unitare iar propunerea guvernului sa fie respinsa la vot. Prin adoptarea acestui articol se vor naste multe controverse, procese in instante, miscari de strada si multe alte asemenea situatii care nu sint de dorit. Se pune intrebarea: Ce doriti domnilor parlamentari si onor guvernul sa faceti cu pensionarii militari si pensiile lor? Se poate spune foarte clar ca ceia ce semanati aceia veti culege.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 212
Data de postare a opiniei: 05.05.2017 8:54:00
De la: Liliana
Textul opiniei: Referitor la : gradatie de vechime. Avand in vedere ca stagiul de cotizare complet pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta a crescut la 35 ani ar fi necesar sa de introduca inca doua gradatii de vechime, respectiv pentru transa de vechime de la 25 la 30 de ani, respectiv pentru transa de vechime de peste 30 ani. Astfel s-ar respecta principiul conform caruia transele de vechime de acorda periodic la trecerea a 5 ani de stagiu de cotizare. In acest moment sporul maxim de vechime se acorda pentru transa de vechime de peste 20 ani.

L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Număr de înregistrare: 207
Data de postare a opiniei: 05.05.2017 0:00:00
De la: Stanescu Zenovia
Textul opiniei: Pentru administratia publica locala, mult asteptata lege a salarizarii “unitare”, nu este tocmai unitara, iar principiile acesteia nu sunt tocmai respectate. Ma refer in special la principiul nediscriminarii si al egalitatii pentru functionarii publici din administratia publica locala, deoarece:
Nu este corect ca in anexa VIII la lege sa fie precizate doar functiile ca atare si sa nu fie stabilite UNITAR si nivelul salariilor functionarilor publici pentru administratia publica locala. Parerea mea este ca lasate la mila bugetelor locale ( si asa deficitare) si consilierilor locali ( care de cele mai multe ori nu au pregatirea necesara in acest sens) vor fi inechitati si diferente majore…..Nu este normal ca functionarii publici din Constanta sau Sibiu, de exemplu, sa aiba salarii diferite, desi au aceeasi pregatire, aceeasi incadrare si aceleasi atributii.
Ce ma surprinde si mai neplacut, este faptul ca doamna ministru a gasit aceasta solutie in conditiile in care a lucrat in administratia publica locala !
 

>>>


Go to top