Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L124/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea)
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L124/2017
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea)
Număr de înregistrare: 206
Data de postare a opiniei: 04.05.2017 0:05:00
De la: Liviu POPESCU
Textul opiniei: Consider ca aceste modificari sunt foarte,foarte binevenite dar cu urmatoarele propuneri din partea mea:


ART.I legea 286/2009 art.39,alineatul 1) ,litera b) Când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea ,se aplica pedeapsa cea mai grea care poate fi sporita pâna la maximul ei special,iar când acest maxim nu este îndestulator,se poate adauga un spor care nu poate depasi o cincime din pedeapsa principala. ART.II Legea 135/2010 Pentru ca “lupta” dintre stat ,reprezentat de catre procuror si inculpat este profund inegala si de cele mai multe ori abuziva (intruziune maximala fara a fi necesara de cele mai multe ori în intimitatea vietii acestuia prin ascultari ambientale ,filmari intime etc.) si pentru ca de multe ori dupa achitari din fond au fost sentinte de condamnare sau marite în apel fara nici o proba etc.,consider ca urmatoarele articole din codul de procedura penala trebuie modificate astfel: art.145 alineatul 4 abrogat art.215^1 alieatul 2[…] poate fi prelungit de maxim patru ori[…] art.274alineatul 1 :În caz de condamnare, amânare a aplicarii pedepsei sau renuntare la aplicarea pedepsei, suspectul sau, dupa caz, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu exceptia cheltuielilor privind avocatii din oficiu si interpretii desemnati de organele judiciare, care ramân în sarcina statului. alienatul 6 […]pâna în cinci ani maxim 180 de zile,respective 300 de zile daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau închisoarea mai mare de cinci ani[…] art.408 alineatul 1 Sentintele pot fi atacate cu apel numai de catre inculpat. art.409 alineatul 1 litera (a)Abrogat litera (c)Parte civila în ceea ce priveste latura civila litera (d)abrogat art.410 alineatul 1 Termentul este de 15 zile daca legea nu dispune altfel si curge de la comunicarea minutei direct inculpatului cu dovada de luare la cunostinta prin semnatura olografa a acestuia. art.421 alineatul 2. admite apelul si: a) desfiinteaza sentinta primei instante si pronunta o noua hotarare procedand potrivit regulilor referitoare la solutionarea actiunii penale si a actiunii civile la judecata in fond,fara a putea aplica o sentinta de condamnare mai mare decât cea data în fond. art. 423 (3) In caz de desfiintare a hotararii, instanta de apel nu poate mentine masura arestarii preventive a inculpatului arestat pe timpul judecarii fondului. art. 425^1 (1) Calea de atac a contestatiei se poate exercita numai atunci legea o prevede expres, prevederile prezentului articol fiind aplicabile cand legea nu prevede altfel. (2) Pot face contestatie subiectii procesuali la care hotararea atacata se refera, precum si persoanele ale caror interese legitime au fost vatamate prin aceasta, in termen de trei zile, care curge de la comunicare pentru , dispozitiile art. 411 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. art. 426 Impotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare in urmatoarele cazuri: j) când inculpatul este arestat, fara sa stie ca a fost judecat si condamnat în lipsa din diferite motive cum ar fi lipsa din tara,amnezie etc. art. 427 1) Contestatia in anulare poate fi facuta de oricare dintre parti, de persoana vatamata sau de catre procuror atunci când acesta constata ca a facut o greseala în întocmirea rechizitoriului,greseala care daca ar fi reparata i-ar fi favorabila inculpatului sau persoanei condamnate. art. 436 (1) Pot formula cerere de recurs in casatie: a) abrogat ( pentru a nu mai exista un caz Rarinca) (3) Pana la inchiderea dezbaterilor la instanta de recurs, partile isi pot retrage recursul in casatie declarat. Retragerea trebuie sa fie facuta personal de parte sau prin mandatar special, iar daca partea se afla in stare de detinere, printr-o declaratie atestata sau consemnata intr-un proces-verbal de catre conducerea locului de detinere. Declaratia de retragere se poate face fie la instanta a carei hotarare a fost atacata, fie la instanta de recurs. (5) abrogat (6) abrogat. art. 540 (2) Reparatia consta in plata unei sume de bani de 1000 de euro pe ziua de detentie în arest preventiv pe timpul urmaririi penale sau arest în penitenciar dupa condamnare . De asemenea în afara sumei mentionate statul va constitui o renta viagera persoanelor îndreptatite din cauza de sanatate sau vârsta ori in obligatia ca, pe cheltuiala statului, cel retinut sau arestat nelegal sa fie incredintat unui institut de asistenta sociala si medicala. (6) Conducerea Ministerului Finantelor Publice este obligata de a se îndrepta cu actiune în regres împotriva persoanelor descoperite vinovate pentru recuperarea pagubei în termen de 3 zile de la aflarea acestora. (7) În cazul în care persoanele de la alineatul (6 ) tergiverseaza sau omit sa deschida actiunea în regres vor fi responsabile în solidar cu persoanele descoperite vinovate. art.542 abrogat art.587 alineatul 2 al acestei trebuie modificat astfel: […] Termenul nu poate fi mai mare de o luna si curge […] si adaugarea unui alineat nou: (4)daca judecatoria din circumscriptia careia se afla penitenciarul în care se afla persoana condamnata a carei contestatie se judeca,constata ca judecatorul de supraveghere a privarii de libertate a gresit flagrant în îngradirea dreptului de liberare conditionata ,perioada de timp dintre propunerea comisiei de liberare conditionata si cea de solutie a contestatiei se considera perioada privativa de libertate în mod abuziv si condamnatul are dreptul la reparatii banesti conform art.540 alineatul 2,iar alineatele 6 si 7 vor fi aplicate corespunzator. ART.III Legea 254/2013 art.11 alineatul 4) In cadrul penitenciarelor se pot infiinta, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, sectii interioare sau exterioare, in raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, categoriile de persoane condamnate si cerintele speciale de protectie a anumitor categorii de detinuti.Sectiile exterioare pot fi înfiiintate în fiecare localitatea din tara la nivel comunal,orasenesc si judetean. 4^1 Un penitenciar dintr-un judet poate avea sectii exterioare în alte judete,pentru a facilita apropierea de casa a detinutilor. 4^2 La nivelul unei sectii exterioare de comuna pot sa-si execute pedeapsa privativa de libertate detinutii din comuna respectiva care au pedepse privative de libertate pâna la cinci ani. 4^3La nivelul unei sectii exterioare de oras pot sa-si execute pedeapsa privativa de libertate detinutii de pe raza orasului respectiv care au pedepse privative de libertate pâna la opt ani. 4^4 La nivelul unei sectii exterioare de judet de pe raza judetului respectiv pot sa-si execute pedeapsa privativa de libertate de pana la zece ani. Art.20 (1) Bunurile interzise si sumele de bani gasite asupra detinutilor, cu prilejul perchezitiilor, se confisca. Bunurile confiscate se valorifica sau se distrug potrivit legii, iar o treime din sumele de bani se fac venit la bugetul de stat.Celelalte doua treimi din sumele de bani confiscate sunt restituite la liberarea din penitenciar. Art.25 Pe durata cercetarii disciplinare, directorul penitenciarului poate dispune preventiv, din motive de siguranta, cazarea intr-un alt spatiu de detinere a detinutului cercetat pentru comiterea unei abateri disciplinare. Se interzice ca acest spatiu sa aiba caracteristici de camera de tortura,ele trebuie sa aiba cel putin aceleasi conditii ca în celula detinutului ,cu exceptia faptului ca trebuie sa fie singur. art.35 (1) Regimul de maxima siguranta nu se aplica urmatoarelor persoane condamnate: a)care au implinit varsta de 60 de ani; b) femeilor insarcinate sau care au in ingrijire un copil in varsta de pana la un an; c) persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate, precum si celor cu afectiuni locomotorii grave. (2) Persoanele condamnate prevazute la alin. (1) lit. a) executa pedeapsa privativa de libertate in regim inchis pe perioada cât dureaza cauza care a impus neaplicarea regimului de maxima siguranta. Persoanele condamnate prevazute la alin. (1) lit. b) si c) executa pedeapsa privativa de libertate in regim semideschis, pe perioada cat dureaza cauza care a impus neaplicarea regimului de maxima siguranta. (3) La data incetarii cauzei care a determinat neaplicarea regimului de maxima siguranta, situatia persoanei condamnate este analizata in conditiile art.40. (4) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor condamnate care prezinta risc pentru siguranta penitenciarului, stabilit ca atare, potrivit criteriilor si procedurii de evaluare a riscului prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. Art.36 (1) Regimul inchis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de 8 ani, dar care nu depaseste 13 ani. Art.37 (1) Regimul semideschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de cinci ani, dar care nu depaseste 8 ani. Art.38 (1) Regimul deschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de trei ani ,dar care nu depaseste cinci ani. art.38^1 alineatul 1) […] pâna la trei ani […] alineatul 2) […]care mai au de executat trei ani […] Art.40 (1) Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de comisia prevazuta la art. 32. (2) Comisia prevazuta la art. 32 are obligatia ca, dupa executarea a 5 ani si 6 luni, in cazul pedepselor cu detentiunea pe viata, si a unei cincimi din durata pedepsei cu inchisoarea, precum si in situatia prevazuta la art. 35 alin. (3), sa analizeze conduita persoanei condamnate si eforturile pentru reintegrare sociala, intocmind un raport care se aduce la cunostinta persoanei condamnate, sub semnatura. (3) Comisia prevazuta la art. 32 va dispune schimbarea regimului de maxima siguranta in regim inchis in cazul persoanelor condamnate care au implinit varsta de 60 de ani. Art.48 (1) Administratia Nationala a Penitenciarelor în legatura cu consiliile locale comunale, cele orasenesti si judetene ia toate masurile necesare pentru cresterea progresiva a numarului spatiilor de cazare individuala. (2) Reamenajarea spatiilor de detinere existente si construirea spatiilor de detinere noi se fac cu respectarea prevederilor alin.(1) si a recomandarilor internationale, in special a Comitetului European pentru Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante. (3) Persoanele condamnate sunt cazate individual (3^1) Spatiul necesar de detinera al unei persoane condamnate nu poate fi mai mic de 16 metri patrati cu pat,toaleta si dus.De asemnea trebuie sa aiba acces la televizor ,biblioteca cu internet. 8) In cazul in care capacitatea legala de cazare a penitenciarului este depasita, directorul acestuia are obligatia de a informa directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor in vederea transferarii persoanelor condamnate in alte penitenciare. Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor stabileste daca transferul se impune, cu precizarea penitenciarelor in care se transfera persoanele condamnate. 8^1 Persoanele condamnate care nu au loc de cazare in penitenciar asteapta la domiciliu eliberarea unui spatiu de cazar in penitenciarul cel mai apropiat de domiciliul acestora.Perioada aceasta se considera ca executata in proportie de 100% daca au pedepse privative de libertate de cel mult 3 ani ,de 75% daca au pedepse de pana la cinci ani,65 % daca au pedepse de pana la opt ani si 50% daca au pedepse de pana la zece ani. Art.67 Fiecarei persoane condamnate i se asigura zilnic plimbarea in aer liber timp de minimum trei ore, in functie de regimul de executare a pedepsei privative de libertate intr-un spatiu cu o suprafata de cel putin o suta de metri patrati cu vedere directa la cer si natura. Art.70 (1) Persoanele condamnate au dreptul de a primi bunuri si de a efectua cumparaturi. (2) Numarul si greutatea pachetelor, categoriile de bunuri care pot fi primite, cumparate, pastrate si folosite de catre persoanele condamnate, precum si procedura de primire, pastrare si folosire se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. (3) Persoanele condamnate pot primi sume de bani, care se consemneaza in fisa contabila nominala, ce se intocmeste la intrarea in penitenciar. (4) Cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor condamnate pentru munca prestata, sumele primite de la persoane fizice sau juridice in timpul executarii pedepsei si sumele aflate asupra lor la primirea in penitenciar sunt evidentiate in fisa contabila nominala a persoanelor condamnate si pot fi folosite pentru: a) exercitarea dreptului de petitionare, a dreptului la corespondenta si a dreptului la convorbiri telefonice; b) fotocopierea documentelor de interes personal; c) efectuarea examenului medical prevazut la art. 72 alin. (4); d) derularea contractului de asigurari, in conditiile art. 87 alin. (2); e) repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispozitie de administratia penitenciarului; f) recuperarea cheltuielilor avansate de administratia penitenciarului, in conditiile art. 60 alin. (3), art. 64 alin. (5) si art. 72 alin. (5); g) cumpararea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri; g^1 se interzice conducerii penitenciarului sa permita magazinelor din incinta acestuia sa aiba preturi mai mari la produse decat cele practicate pentru aceleasi tipuri de produse in mod curent la magazinele de cartier din localitatea in care se afla penitenciarul sau fata de cea mai apropiata localitate. g^2 orice detinut poate comanda online un produs alimentar sau altfel de produs cu exceptia celor interzise de la magazinele online, de doua ori ope saptamana pentru uz propriu ,folosind adresa penitenciarului;produsele comandate vor fi ridicate de la poarta penitenciarului conform regulamentului intern al acestuia,iar pentru familia acestui zilnic,daca sunt posesoare a unui cont in orice banca din tara sau strainatate. h) plata transportului pana la domiciliu, la punerea in libertate; i) indeplinirea obligatiilor civile stabilite prin hotararea de condamnare.
art.101 litera f) aborgata art.111 (2) Persoanele aflate în centrele de retinere si arestare preventiva sunt cazate, de regula singure în camera si doar în mod exceptional doua persoane ,putând presta munca, la cerere, în interesul centrului si putând beneficia de asistenta psihologica si moral-religioasa, în interiorul centrului, sub paza si supraveghere, în conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. art. 122 (1) Persoanele arestate preventiv sunt cazate, de regula singure în camera si doar în mod exceptional doua persoane, pot desfasura activitati educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologica si asistenta sociala, instruire scolara si formare profesionala, în grupuri, în interiorul centrului de arestare preventiva sau al penitenciarului, sub paza si supraveghere, în conditiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. Art. 149 (1) Regimul închis se aplica persoanei internate pentru o perioada mai mare de 8 ani, dar care nu depaseste 13 ani. (3) Persoanele internate care executa masura educativa în regim închis sunt cazate de regula singure în camera si doar în mod exceptional doua persoane, desfasoara activitati de instruire scolara si formare profesionala, educative, culturale, moral-religioase, de asistenta psihologica si asistenta sociala specifica si presteaza munca în grupuri, în interiorul centrului, sub supraveghere. Art. 150 (1) Regimul deschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de trei ani ,dar care nu depaseste cinci ani. 3) Persoanele internate care executa masura educativa în regim deschis sunt cazate de regula singure în camera si în mod cu totul exceptional doua persoane, se pot deplasa neînsotite în zone din interiorul centrului stabilite prin regulamentul de ordine interioara, desfasoara activitati de instruire scolara si formare profesionala, educative, culturale, moral-religioase, de asistenta psihologica si asistenta sociala specifica si presteaza munca în spatii din interiorul centrului, care ramân deschise în timpul zilei. (4) Persoanele internate care executa masura educativa în regim deschis pot desfasura activitati de instruire scolara si formare profesionala, educative, culturale, moral-religioase, de asistenta psihologica si asistenta sociala specifica sau pot presta munca în afara centrului, însotite de personal al centrului, cu aprobarea directorului centrului. (5) Prin regulamentul de aplicare a prezentei legi se stabilesc situatiile în care activitatile mentionate la alin. (4) pot fi desfasurate în exteriorul centrului fara însotirea persoanelor internate. (6) Dispozitiile art. 38 alin. (4) se aplica în mod corespunzator. Art. 153 (1) Comisia prevazuta la art. 146 are obligatia sa analizeze, dupa executarea unei sesimi din durata masurii educative, conduita persoanei internate si eforturile depuse în vederea reintegrarii sociale. În cazul în care comisia apreciaza ca se impune schimbarea regimului de executare, dispune, în acest sens, prin hotarâre. (6) Hotarârea comisiei prevazute la art. 146, prin care se dispune mentinerea sau schimbarea regimului de executare, cuprinde si termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de 2 luni. Art.154 Persoanele internate într-un centru educativ sunt cazate singure în camera si în mod exceptional doua n camera, se pot deplasa neînsotite în interiorul centrului, în spatii stabilite prin regulamentul de ordine interioara, si pot desfasura activitati de instruire scolara si formare profesionala, educative, culturale, moral-religioase, de asistenta psihologica si asistenta sociala specifica sau pot presta munca atât în interiorul, cât si în exteriorul centrului, fara supraveghere, în conditiile regulamentului de aplicare a prezentei legi. Art.158 (1) Transferarea persoanei internate în alt centru, pentru motive întemeiate, se dispune la propunerea consiliului educativ sau a comisiei prevazute la art. 146 sau la cererea persoanei internate, a familiei ori a reprezentantului legal al acesteia, cu avizul consiliului educativ ori al comisiei prevazute la art. 146, de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 4)Transferul persoanelor se face cu mijloace adecvate în conditii de confort normal pentru distanta la care se deplaseaza.Mijloacele de transport care vor fi utilizate vor fi de tipul microbus sau autocar cu geamurile protejate cu gratii si fara posibilitatea de a li se obtura vederea celor transportati.Pe timpul iernii aceste mijloace vor fi încalzite corespunzator,iar pe timpul verii vor dispune de instalatie de aer conditionat,de asemenea persoanele transportate vor avea acces la toaleta din doua în doua ore si apa potabila cel putin 2 litri la 12 ore. Art. 170 (1) Pentru interesul manifestat în procesul educativ si pentru participarea activa la activitatile organizate în centru, precum si pentru un comportament adecvat fata de celelalte persoane internate si fata de personalul centrului, se acorda urmatoarele recompense: Art 171 Învoirea din motive umanitare se acorda pentru participarea persoanei internate la înhumarea unui membru de familie, a oricarei persoane cu care are puternice legaturi afective, pentru solutionarea unor probleme sociale, medicale sau pentru sprijinirea familiei, precum si în caz de calamitate. Art. 174 (2) Persoanelor majore internate li se pot aplica sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (1), precum si suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioada de cel mult doua luniGo to top