Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L80/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii concurenţei nr.21/1996
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top