Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L495/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L495/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Număr de înregistrare: 588
Data de postare a opiniei: 03.08.2015 00:00:00
De la: BRD - Groupe Societe Generale S.A
Textul opiniei:
 În opinia noastra, modificarile nu elimina in totalitate aspectele considerate neconstitutionale. Posibilitatea inscrierii in Cartea funciara a documentelor autentice este limitata doar la acelea autentificate de notari sau autoritati din statele membre ale Conventiei de la Haga sau din statele cu care Romanaia are conventie bilaterala, fiind insa excluse in continuare celelalte state, pentru care poate fi facuta procedura supralegalizarii.
 
Propunerea noastra este de a elimina orice limitare si de a reglementa posibilitatea utilizarii documetelor notariale emise de notari din orice state, documente ce fie au apostila, fie sunt supralegalizate, fie sunt emise de notari din state cu care Romania are o conventie bilaterala. 
 
Art. 24 (3) - "Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza inscrisului autentic, a certificatului de mostenitor, a hotararii judecatoresti definitive sau pe baza unui act emis de autoritatile administrative prin care s-au transferat, constituit sau constat in mod valabil drepturi reale in cazurile prevazute de lege. Daca inscrisul autentic sau certificatul de mostenitor au fost incheiate in alta tara decat Romania de un notar public sau o alta autoritate competenta conform legislatiei aplicabile acestora, dreptul de proprietate sau celelalte drepturi reale asupra imobilelor, transferate, constituite sau constatate prin astfel de inscrisuri vor putea fi inscrise in cartea funciara daca actul autentic sau certificatul de mostenitor poarta apostila aplicata conform Conventiei privind suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale adoptata la Haga la 05 octoimbrie 1961 sau sunt supralegalizate conform procedurilor prevazute de lege. In cazul in care actele autentice sau certificatul de mostenitor au fost emise de un notar public sau alte autoritati competente in tari cu care Romania are incheiate conventii, tratate sau acorduri privind asistenta in mateire civila care prevad scutirea de orice legalizare, inscrierea in cartea funciara se va face in baza acestor documente, fara a fi necesara aplicarea apostilei sau supralegalizarea."   
 
Art 29 (1) d. – "este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este in limba romana. In cazul actulor notariale autentice intocmite in alta tara decat Romania documentele prezentate vor purta apostila aplicata conform Conventiei privind suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale adoptata la Haga la 05 octoimbrie 1961 sau vor fi supralegalizate conform procedurilor prevazute de lege. In cazul in care actele autentice notariale au fost emise de notari publici in tari cu care Romania are incheiate conventii, tratate sau acorduri privind asistenta in materie civila care prevad scutirea de orice legalizare, documentele vor fi depuse la biroul de Carte funicara, fara a fi necesara aplicarea apostilei asupra acestora sau supralegalizarea acestora."Go to top