Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L709/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.62 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top