Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L467/2014 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top