Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L377/2014 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 32/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top