Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L399/2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top