Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L577/2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top