Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L338/2012 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top